ארכיון הקטגוריה: י – סדר ההפרשה למעשה

א – נוסח הפרשת תרומות ומעשרות עם פירוש פשוט

הקדמה: תרומות צריך להפריש ולהוציא מתוך הפירות, כי הן מיועדות לכהנים ויש בהן קדושה, וכיוון שאין אפשרות לאוכלן, מניחים אותן עטופות בפח. לעומת זאת את המעשרות מפרישים על ידי ייחוד מקום באחד הצדדים של הפירות, כדוגמת צד ימין או צד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - סדר ההפרשה למעשה | כתיבת תגובה

ב – הראוי להפריש

מצוות הפרשת תרומות ומעשרות מוטלת על בעל הפירות, ואם בא אדם אחר והפריש תרומות ומעשרות מפירות חבירו בלא הסכמתו, מעשיו בטלים. אבל יכול אדם להפריש תרומות ומעשרות מפירותיו על פירות חבירו, למרות שלא קיבל רשות ממנו, הואיל ולקח את התרומות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - סדר ההפרשה למעשה | כתיבת תגובה

ג – נוסח מקוצר ושליח ומשגיח

יש אומרים, שמי שאינו מבין כראוי מהי תרומה גדולה ומהי תרומת מעשר, מהו מעשר ראשון ומהו מעשר שני או מעשר עני, יכול בדיעבד לברך על המצווה ולומר: "כל ההפרשות וחילול מעשר שני יחולו כמו שכתוב בנוסח שברשותי", ויפריש בפועל יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - סדר ההפרשה למעשה | כתיבת תגובה

ד – הפרשה בשבת וביום טוב

אין מפרישים תרומות ומעשרות וחלה בשבת, שהמפריש דומה כמקדיש את הפירות לגבוה, ועוד שהוא נראה כמתקן את הפירות. וכן אין פודים מעשר שני ונטע רבעי בשבת. טעה והפריש או פדה בשוגג – מותר לאכול מהפירות בשבת. ואם במזיד, מה שעשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - סדר ההפרשה למעשה | כתיבת תגובה

ה – הפרשת מעשר על המחובר

אין מפרישים מפירות תלושים על פירות שמחוברים לקרקע, או מפירות שמחוברים על פירות תלושים, מפני שהפירות המחוברים עדיין פטורים מתרומות ומעשרות (משנה תרומות א, ה). אמנם בשעת הצורך אפשר להפריש תרומות ומעשרות מפירות תלושים על פירות מחוברים, על תנאי שהתרומות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - סדר ההפרשה למעשה | כתיבת תגובה