ארכיון הקטגוריה: פרק כט – עירובין

א – כיצד מתקנים רשות הרבים

כפי שלמדנו (בפרק כא), מותר לאדם לטלטל בשבת חפצים בתוך 'רשות היחיד', אבל ב'רשות הרבים' אסור לטלטל דבר למרחק של יותר מד' אמות. וכן אסור לטלטל דבר מ'רשות היחיד' ל'רשות הרבים' ולהיפך. על ידי עירוב ניתן לתקן את 'רשות הרבים' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ב – צורת הפתח

למדנו (כא, ז-ח) שלדעת רוב הפוסקים, הרחובות שלנו נחשבים 'רשות הרבים' מדברי חכמים, כלומר 'כרמלית', וכדי להתיר בהם את הטלטול די להקיפם ב'צורות הפתח' שיוצרות סביבם כעין מחיצה. הצורה הבסיסית של פתח מורכבת משני עמודים שמעליהם משקוף. את צורת המשקוף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ג – החוט צריך להיות מתוח מעל העמוד ועמודי חשמל

יש להקפיד שהחוט המתוח לשם משקוף, יימתח מעל העמודים ולא בצידיהם, שכן 'צורת הפתח' היא שהמשקוף מונח על העמודים. ואף כשהעמוד נמוך, והחוט מתוח מעליו בגובה רב (כדוגמת חוט חשמל), כל זמן שהחוט מתוח בדיוק מעל העמוד, ויש בעמוד גובה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ד – גדרות, פרצות ותל המתלקט

גדר בגובה של עשרה טפחים, נחשבת כמחיצה טובה, והיא מועילה אפילו ל'רשות הרבים' מהתורה (כמבואר לעיל כא, ז). גדר זו יכולה להיות עשויה גם מרשת של חוטי ברזל, שכל זמן שאין החללים שברשת רחבים ג' טפחים (22.8 ס"מ), הגדר נחשבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ה – השיתוף שנעשה על ידי מזון שתי סעודות

כפי שלמדנו (בהלכה א), כדי להפוך את 'רשות הרבים' או ה'כרמלית' ל'רשות היחיד' שמותר לטלטל בה, אין מספיק להקיף אותה בגדר או 'צורות הפתח', אלא צריך גם לעשות את כל התושבים הגרים באותו תחום לשותפים. דבר זה נעשה על ידי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ו – סדר הנחת ה'עירוב' וברכתו

נוהגים לעשות את ה'עירוב' ממצות, מפני שהמצה נשמרת זמן רב, וכל זמן שהיא ראויה לאכילה, היא עדיין יכולה לשמש כ'עירוב', ואין צורך להניח 'עירוב' חדש (שו"ע ורמ"א שסח, ה). ונוהגים בכל שנה לקראת פסח, להניח 'עירוב' חדש, ולומר את הברכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ז – ה'עירוב' במקום שגרים בו מחללי שבת

ה'עירוב', היינו מזון שתי הסעודות שכל בני המקום שותפים בו – מאחד את כל התושבים, ועל ידי כך כל המקום המוקף נחשב 'רשות היחיד' ומותר לטלטל בתוכו. אלא שכל זה בתנאי שכל תושבי המקום בלא יוצא מהכלל שותפים ב'עירוב', אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה

ח – עירוב שנפל בשבת

לעיתים מתברר באמצע השבת שה'עירוב' נקרע באחד המקומות ונפסל, ואזי מתעוררות שתי שאלות: א) האם מותר לתקן את העירוב בשבת? ב) במידה ואין אפשרות לתקן את העירוב, האם צריך להודיע לכל התושבים שהעירוב נפסל כדי שיזהרו מטלטול חפצים מחוץ לבית? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כט - עירובין | כתיבת תגובה