ספר: ברכות

נטילת ידיים לסעודה – דף חזרה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכות התלויות בתקופת השנה – שאלות אמריקאיות

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכות הריח – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

כללי ברכה ראשונה – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

חמשת מיני דגן המשך – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

חמשת מיני דגן – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכות; דרך ארץ – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת הריח – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת היין, שהכל והפירות – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת הגומל – דף עבודה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה
  • ספר

  • סוג תוכן