ספר: זמנים

דיני המקום וזמן הדלקת החנוכיה – שאלות

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

הדלקת נרות חנוכה – שאלות

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ימי החנוכה פרק יא – שאלות

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ימי החנוכה יא – חידון

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

חנוכה דיני המקום והזמן יג – חידון

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

הדלקת נרות חנוכה – חידון

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

חנוכה – שאלות

7 בספטמבר 2017
הרב יצחק ניסים
הורדה
סקירה

חנוכה – שאלות חזרה

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ספירת העומר – דף עבודה

4 בספטמבר 2017
יצחק וייס
הורדה
סקירה

ספירת העומר – דף עבודה

4 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה
  • ספר

  • סוג תוכן