הרחבות ועיונים לפניני הלכה

ספרי ההרחבות של פניני הלכה נועדו ללוות את ההלכות בפניני הלכה, להרחיב ולפתוח שער לסוגיות, ולהביא פרטי הלכות שאין מקומם בספרים.

מתוך 'פתח דבר' של הרחבות לפניני הלכה ימים נוראים:

המטרות לספרי ההרחבות:

א. לבאר ולהוכיח את ההלכה שנפסקה ב'פניני הלכה', או את צורת הצגת הסוגיה. לפעמים יש ביאור וביסוס לדעה יחסית מחודשת, אמנם בדרך כלל נכתבה ההרחבה להראות איך ההלכה נפסקה דווקא כשיטה המרכזית בסוגיה.

ב. בסוגיות מסוימות היה צורך להרחיב יותר, ולהציג את הסוגיה כולה על שיטותיה ודעותיה השונות. וזאת כדי לעמוד על נקודת המחלוקת, ובדרך כלל לצמצם את השוני והנפקא מינות בין השיטות. בנוסף לכך, פעמים שמשקל הפוסקים, ראשונים או אחרונים, אינו מוכר וידוע, ונכתבה ההרחבה כדי להביא לפני הלומד את המשקל המאוזן והנכון של דעת רוב הפוסקים.

ג. להביא לפני הלומד עוד פרטי הלכה, בעיקר מדברי האחרונים, שלא נכנסו לספר. מו"ר הרב אליעזר מלמד שליט"א עמד ועומד בגבורה בפני הפיתוי להכניס לספר עוד פרטים ודקדוקי הלכה. וזאת כדי לשמור על ספר מתומצת שמבאר את כללי ההלכה, היסודות והרעיונות המרכזיים, ואת ההלכה למעשה. לימוד יסודות רבים בתורה בזמן קצר נשאר ערך עליון בכתיבת 'פניני הלכה'.

 

סגור לתגובות.