פתח דבר להרחבות

בתוך כתיבת הספר "פניני הלכה – ברכות" התלבטתי עד כמה נכון להרחיב בהערות. ההתלבטות גברה מפני שנתרבו הלמדנים שעוסקים ב'פניני הלכה', ורבים מהם שביקשו להאריך יותר בהבאת מקורות, בביאור הסוגיות, ובתוספת פרטי הדינים. וישנם למדנים ששאלו והקשו על ההלכות שבספר. ומתוך כך הרגשתי צורך להרחיב ולהאריך. ומנגד, מתוך רצון לשמור על המגמה הראשונית של 'פניני הלכה', לבאר את היסודות והכללים בשפה בהירה וקצרה, לא יכולתי להאריך כראוי בפרטים ובמקורות. לפיכך, באמצע כתיבת הספר החלטתי למלא רצונם של התלמידים המעיינים ב'פניני הלכה', ולהוציא ספר נוסף והוא "הרחבות לפניני הלכה – ברכות". חלק מן ההרחבות עוסקות במקורות הסוגיה בתלמוד, בראשונים ובאחרונים, וחלקן עוסקות בדינים פחות שכיחים. ויש מהן שמרחיבות בטעם הרוחני של ההלכה. וכיוון שהמחשבה על כך עלתה באמצע כתיבת הספר, יש הלכות שנכתבו להן הרחבות ויש שלא נכתבו להן הרחבות. ואף בהלכות שנכתבו עליהן הרחבות, פעמים שקצרתי ופעמים שהארכתי. ואין בכוונתי שספר ההרחבות יופץ עם הספר 'פניני הלכה', כדי לחלק בין הספר החשוב והעיקרי לבין ההרחבות, וגם מפני שאינו שלם ומסודר כספר שיטתי, והינו הרחבות ותוספות לתלמידים קרובים ולמעוניינים להוסיף לדון ולשאול.

סגור לתגובות.