ארכיון הקטגוריה: ו – הלכות צניעות

א – בחוקותיהם לא תלכו

לפני שנתחיל לברר את הלכות צניעות, המתבטאות בין השאר בצניעות הלבוש, יש להקדים ולומר, שהצניעות היא ללא ספק אחד מיסודות היהדות. את הציווי הכללי שבתורה (ויקרא יט, א): "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | תגובה אחת

ב – האיסורים הכלליים שבפריצות

שלושה איסורים יסודיים עומדים בבסיס הלכות צניעות.או במלים אחרות, על פי שלושה יסודות מיסודות התורה יש להקפיד על הלכות צניעות. ראשית, הפריצות הינה חטא אישי. חטא של הדגשת הצדדים החיצוניים שבאדם על פני הצדדים הפנימיים, הבלטת החומר על פני הרוח. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ג – מנהג המקום

אחת השאלות המרכזיות בהלכות צניעות היא, האם ישנם כללים מוחלטים בהלכות צניעות שאינם תלויים כלל במנהג המקום, או שכל הלכות צניעות הינן הלכות יחסיות, התלויות במנהג המקום. שאלה זו תהיה משמעותית מאוד במקום שבו רוב הנשים רגילות ללכת בקיץ ללא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ד – זרוע

כהקדמה להלכות צניעות שנאמרו תחילה בפינת ההלכה ששודרה ב"ערוץ שבע", ראוי שאספר, כי במשך זמן ארוך התלבטתי, האם ראוי לדבר על הלכות אלו ברדיו, שהרי מטבען של הלכות צניעות שיש לעסוק בהן בצניעות. וכן יש לחשוש שיהיו מאזינים שיתמהו ולא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ה – אם מותר לגלות פחות מטפח

למדנו שעל פי ההלכה, האשה חייבת לכסות את זרועה, היינו את החלק שבין הכתף למרפק, כולל המרפק עצמו, בשעה שהיא נראית בפני אנשים זרים. ואמנם, יש נוהגות מנהג חסידות ומקפידות ללבוש שרוולים ארוכים, המגיעים עד לכף היד, אבל מצד הדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ו – אורך השמלה ואם חובה לגרוב גרביים

בתלמוד (ברכות כד, א) מובאת מימרא של רב חסדא: "שוק באשה ערווה". כלומר, ההלכה קבעה, ששוק של אשה הוא מן המקומות האינטימיים, שחשיפתו לעיני אנשים זרים נחשבת לפריצות, ואין לומר מול שוק מגולה דברים שבקדושה. לכאורה, ממבט ראשון, נראה לאדם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ז – ילדות קטנות

שאלה שחשוב לברר בהלכות צניעות היא, מאיזה גיל צריך להקפיד שהילדות תשמורנה את דיני הצניעות. לדעת בעל ה'חזון-איש' (או"ח טז, ח) אין הדבר תלוי בגיל, אלא כל שהילדה כבר נראית קצת גדולה, והיא מתקרבת לגיל הנעורים, עליה להקפיד על כל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ח – מכנסיים לנשים

שאלה גדולה שהתעוררה בתקופה האחרונה היא, האם מותר לנשים ללבוש מכנסיים. הבעיה מורכבת משני חלקים, א' מצד איסור "לא ילבש", שנאמר (דברים כב, ה): "לֹא יִהְיֶה כְלִי גֶבֶר עַל אִשָּׁה וְלֹא יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת ה' אֱלוֹהֶיךָ כָּל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

ט – בגד אדום

לגבי בגדים בצבע אדום, כתבו ה'בית-יוסף' והרמ"א בחלק יורה דעה סימן קע"ח בשם מהרי"ק (שורש פ"ח) שאין ללובשם, משום שזו דרכם של הגויים ללבוש בגדים אדומים. אולם מבאר המהרי"ק, שבעצם זה שהגויים התרגלו ללבוש בגד מסוים – עדיין אותו בגד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

י – קול זמר באשה

בתלמוד (ברכות כד, א) מובאים דברי האמורא שמואל: "קול באשה ערווה". וביארו המפרשים שאין מדובר כאן בקול של דיבור אלא דווקא בקול של זימרה, משום שקול זימרה חושף את מעמקי הנפש יותר מאשר קול הדיבור, ולכן מגדרי הצניעות הוא שאשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יא – שמיעת זמרות ברדיו

שאלה שרבים שואלים היא, האם מותר לשמוע ברדיו שירים המבוצעים על ידי נשים. שהרי כידוע אמרו חז"ל שקול זמרה של אשה אסור בשמיעה, והשאלה: האם גם שמיעה דרך הרדיו אסורה? שורש הספק תלוי בשאלה מהי מהות האיסור של שמיעת קול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יב – האם מותר לגברים ונשים לשיר ביחד

רבים מחברי תנועות הנוער שואלים, האם מותר לקבוצה של בנים ובנות לשיר בצוותא שירי קודש או שירי מולדת? ושורש שאלתם הוא, האם איסור חכמים לשמוע קול שירת אשה הוא דווקא כאשר האשה שרה לבדה כך שניתן לשמוע היטב את קולה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יג – טעם לצניעות ולכיסוי הראש

כדי להסביר את הטעם של כיסוי הראש לנשים יש להקדים, שעניינה של הצניעות אינו לחנוק את היופי הגשמי ואת האהבה הטבעית, אלא להפך, תכליתה של הצניעות להפוך את היופי והאהבה הטבעית לדבר בעל משמעות עמוקה ונצחית. וכדי שהאהבה לא תיתפס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יד – כללי הלכות כיסוי הראש

מהתלמוד (כתובות עב, א) משמע, שהמקור לכיסוי הראש לאשה נשואה הוא מן התורה, שנאמר לגבי אשה סוטה שחטאה ונתייחדה עם גבר זר, שבשעה שהיא באה להקריב את קרבנה, כחלק מהעונש שהתורה הטילה עליה, הכהן פורע את שיער ראשה כדי שתתבייש, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

טו – האם אלמנה חייבת לכסות את ראשה

כתב ה'שולחן-ערוך' חלק 'אבן-העזר' (כא, ב): "לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש". וביארו מפרשי ה'שולחן-ערוך' שהכוונה שגם אלמנות וגרושות חייבות לכסות את ראשן, אבל בחורות שעדיין לא נישאו, אינן צריכות לכסות ראשן. ונשאל אחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

טז – איסור אמירת דברים שבקדושה מול נשים שאינן לבושות בצניעות

כבר הזכרנו את מאמר חז"ל (ברכות כד, א): "שיער באשה ערווה", ושתי משמעויות לדבריהם, ראשית, שעל כל אשה נשואה לכסות את ראשה, ושנית, שאם היא איננה מכסה את ראשה, אסור לגברים שרואים אותה לומר דברים שבקדושה, משום שחשיפת שיער הראש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יז – מהו שיעור כיסוי הראש

בהלכות הקודמות הזכרנו את דברי התלמוד במסכת כתובות (עב, א), שמדין תורה אסור לאשה לצאת וראשה פרוע, כלומר מספיק ששיערה יהיה אסוף בסל קטן או במפה מחוררת, כדי שיהיה מותר לה לצאת כך לרחוב. אולם קבעו חכמים הלכה, שכיסוי הראש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יח – האם אשה צריכה לכסות ראשה בביתה

מסופר בתלמוד (יומא מז, א) על אשה אחת ששמה קמחית, שזכתה ונולדו לה שבעה בנים צדיקים, שכולם שמשו זה אחר זה בכהונה גדולה. שאלו אותה חכמים: מה עשית שזכית לכך? ענתה להם: "מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי". כלומר, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

יט – פאה נוכרית

נחלקו הפוסקים בשאלה, האם מותר לאשה לכסות את ראשה בפאה נוכרית, או שמא כיסוי כזה אינו נחשב כלום. ושורש המחלוקת תלוי בשאלה מהו יסוד האיסור לגלות את שיער הראש, האם העיקר הוא ההופעה הצנועה שישנה בכיסוי הראש, או שדווקא השערות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

כ – לימודים באוניברסיטה מעורבת

שאלה: האם יש היתר ללמוד באוניברסיטה שלומדים בה בנים ובנות בערבוביה, כאשר בנוסף לכך חלק מהסטודנטיות והמרצות  אינן מתלבשות כהלכה? תשובה: לכתחילה כמובן שיש ללמוד במקום שבו מקפידים על צניעות, הבנים לומדים לחוד והבנות לומדות לחוד. אבל כאשר קשה מאוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה

כא – לימודי פיזיותרפיה

שאלה: האם מותר לתלמידי החוג לפיזיותרפיה לתרגל עיסויים בנים על בנות או בנות על בנים? לטענת ראשי החוג, יש הכרח להתאמן על בני המין השני, הואיל ויש שוני בין המינים, ומי שלא יתרגל זאת לא יוכל לקבל הכשרה ראויה כפיזיותרפיסט. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - הלכות צניעות | כתיבת תגובה