ארכיון הקטגוריה: יד – ברכת הריח

א – ברכות הריח

כשם שישנה מצווה לברך על כל דבר מאכל שאדם אוכל, כך גם ישנה מצווה לברך על הנאת ריח טוב. ואף שההנאה מהריח היא יותר רוחנית, תקנו חכמים לברך עליה, שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה (ברכות לה, א, ולעיל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ב – ברכת בשמים נוזליים וסינטטיים וטבק

על בשמים נוזליים שספגו את ריחם מעצים, מברכים 'עצי בשמים'. ואם ספגו את ריחם מעשבים – 'עשבי בשמים'. ואם ספגו את ריחם משניהם, מברכים 'מיני בשמים' (עי' שו"ע רטז, ו, מ"ב יט). על טבק נהגו רבים שלא לברך, מפני שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ג – ארבעה מיני ריח טוב שאין מברכים עליהם

על ארבעה מיני ריח טוב אין מברכים: א) על ריח שאסור בהנאה. ב) על ריח שנועד להפגת ריחות רעים. ג) על ריח טוב שנועד לבשם דברים אחרים. ד) על ריח טוב שאין לו עיקר. א) על בשמים המשמשים לעבודה זרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ד – התנאים הנדרשים לברכת הריח

שלושה סוגי ריח ישנם: א) נועד להנאת ריח טוב. ב) הנאת הריח נלווית לעיקר ייעודו. ג) נועד להסרת ריחות רעים. א) העובר ליד גינה ששתלו בה צמחים שמפיצים ריח טוב, כיוון שהם נועדו לתת ריח טוב שיהנו ממנו, ברגע שיהנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ה – הברכות השונות

הטועה ומברך על עצי בשמים 'עשבי בשמים' או על עשבי בשמים 'עצי בשמים' – לא יצא, שכן העצים אינם עשבים והעשבים אינם עצים. לפיכך, יש לדעת היטב מהו עשב ומהו עץ. ותחילה נקדים שגם שיח נקרא בלשון חכמים עץ, ולכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה

ו – דינים בברכת הריח

הסובל מנזלת או חולה שניטל ממנו חוש הריח (תתרן), כיוון שאינו נהנה מהריח הטוב – אינו מברך. והמסופק אם הוא חש את הריח או אם נותר עוד ריח בבושם, ינסה להריחו, ואם יחוש בריח טוב, יכוון ליהנות ויברך. וכן הבודק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה יד - ברכת הריח | כתיבת תגובה