ארכיון הקטגוריה: ו – ארבעת צומות החורבן

א – תקנת הצומות

לאחר שנחרב בית המקדש הראשון, תקנו הנביאים צומות זכר למאורעות הרעים של חורבן הבית וגלות ישראל, כדי לעורר את העם להצטער ולהתאבל על החורבן והגלות, ומתוך כך לחזור בתשובה ולתקן את המעשים הרעים שגרמו לכל הצרות שפקדו את ישראל מאז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - ארבעת צומות החורבן | כתיבת תגובה

ב – עשרה בטבת

בעשרה בטבת תקנו צום, מפני שבאותו יום בא נבוכדנאצר מלך בבל עם חילותיו לצור על ירושלים, וממצור זה התחילה הפורענות שנסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון וגלות השכינה. ואמנם בימי בית שני המצור התחיל בתאריך אחר, מכל מקום תחילת חורבן בית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - ארבעת צומות החורבן | כתיבת תגובה

ג – שבעה עשר בתמוז

אמרו חכמים במשנה (תענית כו): "חמישה דברים רעים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל". לאחר מעמד הר סיני וקבלת התורה, שהה משה רבנו על הר סיני ארבעים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - ארבעת צומות החורבן | כתיבת תגובה

ד – תשעה באב

אמרו חכמים במשנה (תענית כו, ב): חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב: "נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר". האירוע הראשון היה בדור המדבר. משה נעתר לבקשת העם ושלח שנים עשר מרגלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - ארבעת צומות החורבן | כתיבת תגובה

ה – צום גדליה

בשלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם. אחר חורבן בית המקדש הראשון והגליית רוב העם לבבל, מינה מלך בבל את גדליה בן אחיקם למושל על היהודים שנותרו ביהודה. בשארית הפליטה שביהודה נתלו תקוות גדולות, שעל ידי התבססותם בארץ, יוכלו יחד עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ו - ארבעת צומות החורבן | כתיבת תגובה