ארכיון הקטגוריה: י – נהיגה זהירה ותפילת הדרך

א – נהיגה לא זהירה

אחת השאלות המרכזיות בהלכות שמירת הנפש, ובדורנו אולי זאת השאלה העיקרית: מה יחס ההלכה לאדם העובר על חוקי הבטיחות לתנועה בדרכים. האם אדם הנוסע במהירות מופרזת, או עוקף כאשר ישנו סימון האוסר זאת, או אינו שומר מרחק, עובר בכך על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ב – איסורים נוספים

בנוסף למצוות התורה של שמירת הנפש, העובר על חוקי הבטיחות עובר גם על איסור לעבור על תקנת הקהל. שהרי הכנסת שקבלה את החוקים האלו נבחרה על ידי הציבור, וממילא יש לתקנותיה תוקף מחייב. לא כאן המקום לבאר מבחינה הלכתית את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ג – תוכחה

לעיתים מתעוררת שאלה, מה יעשה אדם שנוסע באוטובוס או במונית, והנהג נוסע במהירות מופרזת שלא על פי החוק, האם צריך להעיר לו או לא? יותר משהשאלה קשה מבחינה הלכתית, היא קשה מפני אי הנעימות שבה, שהרי מצד ההלכה ברור שיש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ד – שמירת חיי הזולת

חובה על אדם להציל את חבירו הנמצא בסכנה, שנאמר (ויקרא יט, טז): "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ". במצווה זו מדריכה אותנו התורה שלא יעמוד מנגד בשעה שאדם אחר נמצא בסכנה. אסור לנו להיות אדישים, ועלינו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ה – כהן שדרס אדם למוות

כהן שדרס אדם למוות פסול לשאת את כפיו ולברך את ישראל בברכת כהנים, שכן מובא בתלמוד מסכת ברכות (ברכות לב, ב), "אמר רבי יוחנן: כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שנאמר (ישעיהו א, טו): וּבְפָרִשְׂכֶם כַּפֵּיכֶם אַעְלִים עֵינַי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ו – תפילת הדרך ומשמעותה

אחר שעסקנו בסכנת הדרכים יש מקום ללמוד על התפילה שתקנו חכמים להולכי דרכים – תפילת הדרך. בעבר סכנת הדרכים נבעה משודדים, חיות רעות, או פגעי טבע. כיום, עיקר הסכנה מתאונות דרכים. ומכל מקום אותה התפילה שתקנו חכמים מתאימה לכל סוגי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ז – האם זו ברכה

יש שהקשו על נוסח תפילת הדרך, מדוע אינה פותחת בברוך. שהרי יש לנו כלל: כל ברכה שאינה סמוכה לחברתה, דהיינו שאומרים אותה בפני עצמה, יש לפותחה בברכה, כלומר בלשון "ברוך אתה ה'". ואם כן תפילת הדרך שנאמרת כתפילה בודדת, מדוע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ח – על איזה דרך מברכים

את תפילת הדרך תקנו חכמים לומר על דרך שאורכה יותר מפרסה (ברכות ל, א). פרסה היא כשיעור ארבעה קילומטרים. ואם הדרך קצרה יותר אין אומרים. והטעם לזה, משום שדרך של פחות מארבעה קילומטר מן הסתם סמוכה לישוב ואין בה סכנה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

ט – מדיני תפילת הדרך

את תפילת הדרך יש לומר לאחר שכבר התחלנו את הדרך, ולא בתוך העיר ממש אלא מיד לאחר היציאה מן העיר. אמנם לדעת הט"ז צריך לאומרה מיד כשמתחיל בדרך, ואפילו הוא עוד בתוך העיר. אך לרוב הפוסקים, צריך לאומרה דווקא לאחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה

י – תפילת הדרך בכבישי יש"ע

כפי שלמדנו, מפני הסכנה שיש בדרכים, תקנו חכמים לומר את תפילת הדרך. אולם על פי התלמוד הבבלי (ברכות לא, א) משמע שאם הדרך קצרה מפרסה (כארבעה קילומטרים), אין בה סכנה, ולכן אין להתפלל עליה את תפילת הדרך. אלא שהקשו על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י - נהיגה זהירה ותפילת הדרך | כתיבת תגובה