ארכיון הקטגוריה: ט – פדיון בכורות

א – טעם למצווה

אדם שנולד לו בן בכור, צריך לפדות אותו לאחר שלושים יום, על ידי שיתן שווי של חמישה שקלים בשקל הקודש לכהן, שנאמר (שמות יג, ב): "קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא". ונאמר (שם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ב – בכמה פודים

פדיון הבן הבכור צריך להיות בחמישה שקלים בשקל הקודש, שנאמר (במדבר יח, טז): "וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף, חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ, עֶשְׂרִים גֵּרָה הוּא". משקל הכסף הטהור שהיה בחמישה שקלים בזמן התורה, הוא כ-85 גרם כסף טהור. ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ג – סדר הפדיון ומשמעותו

כך הוא סדר פדיון בכורות: לאחר תחילת הסעודה, נותן האב את בנו הבכור לכהן, והכהן פונה אל האב בשאלה: מה אתה רוצה יותר, את בנך בכורך או חמישה סלעים (כך נקראו שקלי הקודש בימי חכמים) שאתה חייב לתת כדי לפדותו? … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ד – פטר רחם

שני דינים עיקריים נאמרו לגבי בכור, האחד – שצריך לפדותו מהכהן, והשני – שהוא יורש כפליים מאחיו. אולם ישנו הבדל בהגדרת הבכור בין שני הדינים. ויש ילדים שנחשבים בכורים לגבי דין אחד, ולא בכורים לגבי הדין השני, מפני שהבכור לגבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ה – בכור לאחר הפלה

לעיתים נולד למשפחה בן זכר בכור, וכל הקרובים והידידים מצפים שעוד מעט יזמינו אותם לסעודת פדיון בכורות, אבל עובר חודש וההזמנה לא מגיעה. הסיבה לכך, שהיתה לפני כן הפלה, ואם כן הבן שנולד אחר כך איננו (במדבר ג, יב): "פֶּטֶר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ו – מועד הפדיון

נאמר בתורה (במדבר יח, טז): "וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה", כלומר את הפדיון צריך לערוך לאחר שימלאו לבכור חודש ימים. ומאחר שסתם חודש הוא שלושים יום, לאחר שיעברו על הבכור שלושים יום והוא יגיע ליומו השלושים ואחד – מצווה לפדותו. אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ז – סעודת מצווה ופדיון בלילה

יש מצווה לקיים סעודה בעת פדיון-הבן. ונוהגים ליטול ידיים תחילה, לבצוע על הלחם ולאכול ממנו מעט, ולאחר מכן לקיים את הפדיון. כתב בספר 'תרומת-הדשן', שהטעם לקיום הסעודה כדי לפרסם ברבים את מעשה הפדיון. ואפשר להוסיף, שבסעודה זו מפרסמים ומזכירים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ח – האם הכהן יחזיר את הכסף

מסופר בתלמוד (בכורות נא, ב) על רבי טרפון שהיה כהן, וכשהיו נותנים לו כסף פדיון בכורות, היה נוהג להחזירו לאחר זמן. כנראה שנהג כך בעיקר כלפי הורים עניים (ערוה"ש יו"ד שה, ל). וכן נהג רבי חנינא הכהן, שהיה מחזיר את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

ט – משמעות הכהונה ודין בכור הנולד לבת כהן או לוי

מתחילה הבכורים היו צריכים להיות כהנים. ויש בכך רעיון גדול, כי באופן הזה בכל משפחה יהיה אדם שמיועד לעניינים שבקדושה, וכך כל העם, על כל משפחותיו, יהיה קשור לעבודת ה' ולענייני הרוח, באשר לכל משפחה יהיה נציג שישרת בבית המקדש. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה

י – פדיון בכורות כשאין אב

כשאין אב, כגון שהוא נפטר לפני הולדת בנו, מתעוררת שאלה, איך יפדו את הבן. שאלה זו קיימת גם במקרה שגויה מעוברת מתגיירת במשך הריונה הראשון, ויולדת את בנה בכורה לאחר הגיור כשהיא כבר יהודיה. שאז למרות שאבי בנה הוא גוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט - פדיון בכורות | כתיבת תגובה