ארכיון הקטגוריה: י"ג – הלכות ערב פסח ומנהגיו

א – איסור עשיית מלאכה בערב פסח

בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שהביא קרבן לבית המקדש, היה אסור בעשיית מלאכה באותו יום, מפני שהוא לו כיום טוב, ואין ראוי לעשות מלאכה בזמן שקרבנו קרב על המזבח. וכן הדין בערב פסח, שכל ישראל צריכים להקריב את קרבן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ב – איזו מלאכה אסורה

איסור מלאכה בערב פסח אחר חצות חל על מלאכות גמורות שרגילים להתפרנס בהן, כתפירת בגדים, בניית רהיטים ונטיעת שתילים. אבל מותר לבשל, לנקות את הבית או לנסוע לקראת החג. ככלל, איסור המלאכה בערב פסח דומה במידה רבה לאיסור מלאכה בחול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ג – תענית בכורות

נהגו הבכורים להתענות בערב פסח, זכר לנס שנעשה להם במצרים, שכל בכורי מצרים מתו ובכורי ישראל ניצולו. כדי לבאר מעט את משמעותה של מכת בכורות צריך לבאר שבכל בכור, בנוסף לכך שהוא גדול האחים, יש גם ביטוי של ראשוניות, שבהיוולדו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ד – על מי מנהג הצום

שני סוגי הבכורים במנהג זה, מפני שבמצרים מתו כל סוגי הבכורים. הסוג הראשון: בכור לאביו, והוא היורש פי שניים בנחלתו. ואף שלאימו כבר נולדו ילדים תחילה מבעל אחר או שההיריון שלפניו נסתיים בהפלה, ולכן אינו בכור לאימו ופטור מפדיון בכורות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ה – המנהג לסמוך על סיום מסכת

מנהג רוב הבכורים להשתתף בערב פסח לאחר תפילת שחרית בסיום מסכת, ולאחר הסיום מגישים כיבוד והכל טועמים ממנו, ואף לבכורים מותר לאכול מפני שזוהי סעודת מצווה, ששמחים בשמחת המצווה של לימוד התורה וסיום המסכת. וכיוון שהם כבר שוברים את הצום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ו – איסור אכילת מצה ביום י"ד

אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח, כדי שתהיה חביבה בעת אכילתה בלילה, וכדי שיהא היכר בין אכילה שלפני פסח לאכילת מצת מצווה בליל הסדר. איסור זה חל גם על ילדים קטנים שמבינים את משמעות המצה, שהיא זכר ליציאת מצרים. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ז – סיכום המאכלים שמותר לאכול בערב פסח

כפי שלמדנו מחצות יום י"ד מתחיל זמן איסור אכילת חמץ מהתורה, וכדי לעשות סייג לאיסור, הוסיפו חכמים עוד שעתיים. נמצא שמותר לאכול חמץ בערב פסח עד סוף השעה הרביעית של היום. וכפי שמבואר בלוחות הזמנים, יש שתי שיטות כיצד לחשב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה

ח – אפיית מצות ואמירת קרבן פסח

יש נוהגים להדר לאפות את מצות המצווה אחר חצות יום י"ד, בזמן הראוי להקרבת קרבן הפסח (שו"ע תנח, א). ורבים נהגו שלא לאפות את המצות אחר חצות, מפני שיש בזה טורח רב, ובאותה שעה בדרך כלל טרודים בהכנת הבית לליל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה י"ג - הלכות ערב פסח ומנהגיו | כתיבת תגובה