ספר: זמנים

הדלקת נרות חנוכה – ללימוד בחברותא חלק ב

22 בינואר 2023
צוות האתר
הורדה
סקירה

הדלקת נרות חנוכה – ללימוד בחברותא חלק א

22 בינואר 2023
צוות האתר
הורדה
סקירה

זמנים פרק ו' – שאלות

10 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

צומות – מבחן

10 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

זמנים פרק ח' – שאלות

10 בספטמבר 2017
מלכיאל פדר
הורדה
סקירה

זמנים – מבחן סיכום

7 בספטמבר 2017
הרב יזהר אשור
הורדה
סקירה

פורים – שאלות חזרה

7 בספטמבר 2017
הרב משה בן חמו
הורדה
סקירה

פורים – סיפור בלי תשובות

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

פורים – סיפור מקרה

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

פורים – שאלות

7 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה
  • ספר

  • סוג תוכן