הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

א – מצוות הדלקת נרות שבת

א,א – טעם הדלקת נרות

מתוך מה שנלמד להלן בהרחבה להלכה ב, ישנם שלושה טעמים להדלקת נרות: א' כבוד שבת (רש"י), ב' עונג שבת (תוס'), ג' שלום בית, כפי שנלמד בהמשך ממרדכי ומהרי"ל. ואין ביניהם מחלוקת, לכן גם על הדלקה בחדרים לשלום בית אפשר לברך. אלא שההדלקה במקום הסעודה, שיש בה כבוד ועונג היא העיקר.

תפריט