ד – דין המקבל על עצמו שבת

הרחבות לסעיף זה נכתבו יחד עם סעיף ג אפשר להגיע עם קישור מכאן

תפריט