הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ז – משמעותה של סעודת 'מלווה מלכה'

ז,א – טעם לסעודת מלווה מלכה

עיין בדברי חכמים על עצם הלוז שניזונת מסעודת מלווה מלכה וממנה אדם קם לתחייה (ויק"ר יח, א, הובא בכה"ח ש, א-ב). ויש לבאר שהשבת מעין עולם הבא, וממילא ממה שאוכלים בשבת הנשמה ניזונת בעולם הבא ותחיית המתים. אולם מה שאוכלים בימות החול שייך לעולם הזה, שממנו הגוף מתפרנס, ואחר המיתה, הכל מתכלה. אבל במוצאי שבת נמשכת הארה משבת לימות החול דרך סעודת מלווה מלכה, ועל ידה עצם הלוז ניזונת, וכיוון שהיא יונקת מקדושת השבת, למרות שהיא חלק מהגוף, והיא נותרת בעולם הזה, מכוח הקדושה הנצחית שהיא יונקת מהשבת אינה נרקבת, וממנה האדם קם בתחיית המתים.

תפריט