הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

יא – המברך באיסור האם יאכל

יא,א – המברך באיסור האם יאכל, תוספות

כתבתי: "אם בתוך שש שעות מאכילת הבשר שכח ובירך 'שהכל' על חלב, למרות שהוא נוהג כמנהג רוב ישראל להמתין שש שעות אחר אכילת בשר, יטעם מעט מהחלב". ויש להוסיף שכל זה בתנאי שאין לו בשר בין השיניים, כי אם נותר, לכל הדעות אסור לו לאכול החלב.

כתבתי: "וכן הדין למי שטעה ובירך על דבר מאכל לפני קידוש" שיטעם מהמאכל. ויש להוסיף שכתב רמ"א רעא, ה, שאם טעה ובירך על הלחם, כבר יאמר עליו את ברכת הקידוש. והוסיף מ"ב כד, שידחה את אמירת 'ויכולו' לתוך הסעודה.

במנהג איסור אכילת בשר בתשעת הימים, יש לציין שמדין המשנה רק בסעודה מפסקת אסור לאכול בשר ולשתות יין, וכן נוהגים תימנים. אולם שאר עדות ישראל נהגו להחמיר בתשעת הימים. עיין פניני הלכה זמנים ח, יג.

תפריט