ארכיון הקטגוריה: פרק טז – מבעיר ומכבה

ד – דינים הקשורים לנר שבת

ד,א – דין הפותח חלון וכיבתה הרוח את הנר אם נשבה בחוץ רוח חזקה ומיד כשפתח את החלון באה הרוח וכיבתה את הנר עבר על כיבוי, והרי זה כמסיר סכר ובאו המים והרגו או שחטו, שזה נחשב כמעשה שלו (סנהדרין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - מבעיר ומכבה | כתיבת תגובה

ו – דין שריפה המכלה ממון

ו,א – הצלה לחצירו משנה שבת קכ, א: "להיכן מצילין אותן (היינו צרכי שבת)? לחצר המעורבת, בן בתירא אומר: אף לשאינה מעורבת". והרמב"ם (כג, כ) פסק כתנא קמא. וכתב ב"י שלד, י, שכך הלכה, ושלא כסמ"ג שכתב שדעת רבנו ברוך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק טז - מבעיר ומכבה | כתיבת תגובה