ארכיון הקטגוריה: ג – הלכות נישואין

א – נישואין מהם

מושג הנישואין על כל המשמעויות ההלכתיות והרוחניות שלו, הוא מושג שהתחדש על ידי התורה. לפני מתן תורה, הנוהג היה, שאם איש ואשה נפגשו ברחוב, ומצא חן בעיניהם לחיות ביחד, היו יכולים להיכנס לבית משותף ולהתחיל לחיות חיי אישות ללא שום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ב – אירוסין ונישואין

החתונה מורכבת משני שלבים, קידושין וחופה, ובמילים אחרות, אירוסין ונישואין. וצריך לציין שמה שאנו קוראים היום אירוסין אינו מה שהתורה קוראת אירוסין, כי בלשוננו אנו קוראים מאורסת למי שהחליטה להתחתן עם מישהו, אבל באמת, על פי ההלכה, מאורסת היא אשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ג – קניין הקידושין

אחד ההבדלים המרכזיים שבין היהדות לשאר הדתות, שהיהדות חותרת לתיקונו השלם של העולם. שאר הדתות התייאשו מתיקון העולם הזה על כל מרכיביו הגשמיים, והן קוראות למאמיניהן להתנתק מחיי העולם הזה, ולברוח אל עולם רוחני שעלה בדמיונם, כדי להינצל מהתסכול והצער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ד – קידושין בשווה פרוטה

כדי להסביר את משמעות קניין הקידושין שעל ידו נוצרת הזיקה שבין הכלה לחתנה, ראוי להקדים תחילה הקדמה כללית. תפישת העולם האחדותית של התורה, היינו שיש בורא אחד לעולם על כל מרכיביו הרוחניים והגשמיים, מחייבת שלכל רעיון רוחני יהיה ביטוי ממשי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ה – פרטי הלכות בקניין הטבעת

אף שמצד הדין ניתן לקיים את קניין הקידושין בכך שהחתן ייתן לכלה כל דבר ששוויו למעלה מפרוטה, מכל מקום נהגו הכל לקדש כיום על ידי טבעת. על פי רוב המנהגים עשויה הטבעת מזהב טהור (מרדכי, ועיין בנישואין כהלכתם ז, ו), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ו – הלכות וכוונות בענייני קידושין

כפי שכבר הסברנו הקידושין נעשים על ידי פעולת קניין של נתינת טבעת מהחתן לכלה, ובשעה שהטבעת שהיתה שייכת לחתן עוברת לרשותה ולבעלותה של הכלה, באותה שעה הכלה מתקדשת לאשה. ולכן ברור שהטבעת חייבת להיות שייכת לחתן. ואם הורי החתן הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ז – העדים

יתכן שאדם יתן טבעת לכלתו, ויאמר לה: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל", והיא תסכים להינשא לו ותושיט את אצבעה, והוא יענוד את הטבעת על אצבעה, ובכל זאת, אם לא יהיו נוכחים במקום עדים כשרים, הקידושין לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ח – עדים פסולים

לאחר שלמדנו שהקידושין חייבים להיערך לפני עדים כשרים, צריך להגדיר מי הם עדים כשרים ומי פסולים. הכלל הוא, שהעדים צריכים להיות אנשים שיכולים להתבונן באופן מבוגר ואובייקטיבי על האירוע, וכן עליהם להיות שותפים לערכים שעל פיהם נעשו הקידושין. ולכן, ילדים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ט – מינוי עדים

בכל חתונה בוחרים מתוך קהל המוזמנים שני עדים כשרים, שתפקידם לעמוד ליד החופה ולראות את כל סדר הקידושין. כבר למדנו שאין הקידושין חלים ללא נוכחות של עדים, ואם קידש אדם אשה בינו לבינה, הקידושין בטלים. אלא שלכאורה יש מקום לשאול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

י – הברכה והכוס שלפני הקידושין

לאחר שעסקנו בעיקר הקידושין, שנעשים על ידי נתינת הטבעת לכלה בפני עדים, יש מקום להזכיר שחז"ל תקנו ברכה לקידושין, וכמו בקידוש, תקנו לומר את הברכה על כוס יין מלא, דבר המבטא את התפשטות הברכה מהעולמות הרוחניים העליונים ועד לעולם הגשמי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יא – הכתובה

יחד עם כל השמחה והברכות על כוס יין שיש בחתונה, ההלכה במבטה האחראי והמפוקח לא שכחה לדאוג לזכויותיה של האשה במידה והשידוך לא יעלה יפה. ולצורך זה כותבים את הכתובה, שהיא מגילת הזכויות של האשה. בכתובה מתחייב החתן כלפי הכלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יב – סכום הכתובה

נחלקו התנאים בשאלה האם כבר התורה חייבה את הבעל לכתוב לאשתו כתובה שתגדיר את סכום הפיצויים שיצטרך לתת לאשתו במקרה שיתגרשו, או שזו תקנת חכמים (כתובות י, א). למעשה, לכלה לא משנה אם הכתובה היא מן התורה או מדברי חכמים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יג – משמעות סכום הכתובה בימינו

בתקופת המשנה והתלמוד, אכן היתה חשיבות עצומה לסכום שנכתב בכתובה. אבל כיום אין כמעט משמעות לסכום זה, וגם אם החתן והכלה יגיעו חס וחלילה לגירושין, לסכום שנכתב בכתובה תהיה משמעות מועטה. והסיבה לכך היא, שחכמי הראשונים קיבלו את שתי תקנותיו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | תגובה אחת

יד – התחייבויות נוספות בכתובה

כפי שהסברנו, המטרה העיקרית של הכתובה, היא הבטחת זכויותיה של האשה במידה והזיווג לא יעלה יפה והם יתגרשו. ומכיוון שכבר עוסקים בזכויותיה של האשה, הוסיפו חכמים וקבעו בנוסח הכתובה את שאר ההתחייבויות שהתורה הטילה על הבעל כלפי האשה. ומקור החיובים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

טו – החיוב לתת כתובה

כבר למדנו ששטר הכתובה הוא מגילת הזכויות של האשה, שבה כתוב כל מה שהחתן מתחייב כלפי אשתו, הן בעת שהם נשואים, והן אם חס וחלילה נישואיהם יעלו על שרטון והם יתגרשו. וכל כך חשוב לעגן את הנישואים בהתחייבויות ממשיות שיתנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

טז – דיני כתיבת הכתובה

לאחר שלמדנו על חשיבותו של שטר הכתובה, ברור ששטר הכתובה חייב להיערך על פי כל הכללים והדקדוקים ההלכתיים, כדי שלא יהיה ספק בכשרותו. ראשית נתחיל בדיני השטר. שמות החתן והכלה צריכים להיכתב בצורה מדוייקת, ואם יש להם כמה שמות, צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יז – סדר החתונה

החתונה מורכבת משלושה שלבים, קידושין, כתובה, וברכות הנישואין. הקידושין נעשים בברכה, ולכן מוזגים תחילה כוס של יין ומברכים עליה שתי ברכות, ברכת היין וברכת הקידושין, ולאחר שהחתן והכלה טועמים מן היין, החתן מקדש את הכלה על ידי נתינת הטבעת. ומרגע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יח – חופה מהי?

כבר למדנו שמדין תורה לאחר הקידושין, היינו לאחר נתינת הטבעת, האשה נחשבת לאשה מאורסת, ודינה כאשת איש גמורה. אלא שכל זמן שלא נכנסו עדיין לחופה לשם נישואין, מדברי חכמים האשה אסורה על בעלה. ורק לאחר הכניסה לחופה, שמבטאת את כניסת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

יט – כיצד נוהגים לקיים את החופה

מנהג האשכנזים לערוך את החופה על פי כל השיטות הנזכרות, ולכן תחילה הולך החתן אל הכלה ומכסה את ראשה בהינומא, שעל פי דעה אחת זוהי החופה שמבטאת את פריסת חסותו של החתן על הכלה. ולכן רצוי שפריסת ההינומא תיעשה בנוכחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה