ארכיון הקטגוריה: ג – הלכות נישואין

א – נישואין מהם

מושג הנישואין על כל המשמעויות ההלכתיות והרוחניות שלו, הוא מושג שהתחדש על ידי התורה. לפני מתן תורה, הנוהג היה, שאם איש ואשה נפגשו ברחוב, ומצא חן בעיניהם לחיות ביחד, היו יכולים להיכנס לבית משותף ולהתחיל לחיות חיי אישות ללא שום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ב – אירוסין ונישואין

החתונה מורכבת משני שלבים, קידושין וחופה, ובמילים אחרות, אירוסין ונישואין. וצריך לציין שמה שאנו קוראים היום אירוסין אינו מה שהתורה קוראת אירוסין, כי בלשוננו אנו קוראים מאורסת למי שהחליטה להתחתן עם מישהו, אבל באמת, על פי ההלכה, מאורסת היא אשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ג – קניין הקידושין

אחד ההבדלים המרכזיים שבין היהדות לשאר הדתות, שהיהדות חותרת לתיקונו השלם של העולם. שאר הדתות התייאשו מתיקון העולם הזה על כל מרכיביו הגשמיים, והן קוראות למאמיניהן להתנתק מחיי העולם הזה, ולברוח אל עולם רוחני שעלה בדמיונם, כדי להינצל מהתסכול והצער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ד – קידושין בשווה פרוטה

כדי להסביר את משמעות קניין הקידושין שעל ידו נוצרת הזיקה שבין הכלה לחתנה, ראוי להקדים תחילה הקדמה כללית. תפישת העולם האחדותית של התורה, היינו שיש בורא אחד לעולם על כל מרכיביו הרוחניים והגשמיים, מחייבת שלכל רעיון רוחני יהיה ביטוי ממשי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ה – פרטי הלכות בקניין הטבעת

אף שמצד הדין ניתן לקיים את קניין הקידושין בכך שהחתן ייתן לכלה כל דבר ששוויו למעלה מפרוטה, מכל מקום נהגו הכל לקדש כיום על ידי טבעת. על פי רוב המנהגים עשויה הטבעת מזהב טהור (מרדכי, ועיין בנישואין כהלכתם ז, ו), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ו – הלכות וכוונות בענייני קידושין

כפי שכבר הסברנו הקידושין נעשים על ידי פעולת קניין של נתינת טבעת מהחתן לכלה, ובשעה שהטבעת שהיתה שייכת לחתן עוברת לרשותה ולבעלותה של הכלה, באותה שעה הכלה מתקדשת לאשה. ולכן ברור שהטבעת חייבת להיות שייכת לחתן. ואם הורי החתן הם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ז – העדים

יתכן שאדם יתן טבעת לכלתו, ויאמר לה: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל", והיא תסכים להינשא לו ותושיט את אצבעה, והוא יענוד את הטבעת על אצבעה, ובכל זאת, אם לא יהיו נוכחים במקום עדים כשרים, הקידושין לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ח – עדים פסולים

לאחר שלמדנו שהקידושין חייבים להיערך לפני עדים כשרים, צריך להגדיר מי הם עדים כשרים ומי פסולים. הכלל הוא, שהעדים צריכים להיות אנשים שיכולים להתבונן באופן מבוגר ואובייקטיבי על האירוע, וכן עליהם להיות שותפים לערכים שעל פיהם נעשו הקידושין. ולכן, ילדים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

ט – מינוי עדים

בכל חתונה בוחרים מתוך קהל המוזמנים שני עדים כשרים, שתפקידם לעמוד ליד החופה ולראות את כל סדר הקידושין. כבר למדנו שאין הקידושין חלים ללא נוכחות של עדים, ואם קידש אדם אשה בינו לבינה, הקידושין בטלים. אלא שלכאורה יש מקום לשאול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה

י – הברכה והכוס שלפני הקידושין

לאחר שעסקנו בעיקר הקידושין, שנעשים על ידי נתינת הטבעת לכלה בפני עדים, יש מקום להזכיר שחז"ל תקנו ברכה לקידושין, וכמו בקידוש, תקנו לומר את הברכה על כוס יין מלא, דבר המבטא את התפשטות הברכה מהעולמות הרוחניים העליונים ועד לעולם הגשמי, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - הלכות נישואין | כתיבת תגובה