ארכיון הקטגוריה: ז – ברית מילה

א – המצווה הראשונה

לא מקרה הוא שהמצווה הראשונה שנצטווה היהודי הראשון בעולם, היתה מצוות ברית מילה. דבר זה בא ללמדנו את ערכה של מצווה זו. ואמנם מצוות פרו ורבו נזכרה בתורה לפניה, אולם מצווה זו לא נאמרה דווקא לעם ישראל, אלא היא משותפת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ב – המצווה החשובה ביותר

סימן שלם ייעד ה'שולחן-ערוך', כדי לבאר ולהדגיש שמצוות ברית מילה היא המצווה החשובה שבכל המצוות המעשיות. בדרך כלל, כל סימן ב'שולחן-ערוך' כולל סעיפים רבים, אבל בסימן ר"ס בחלק 'יורה-דעה' ישנו סעיף אחד בלבד (שו"ע יו"ד רס א), שכל כולו נועד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ג – בני אברהם

בשאלת המילה בבניו הנוספים של אברהם, אנו מוצאים מחלוקת מעניינת בדברי הראשונים. לגבי כל אומות העולם, ישנה הסכמה בין הפוסקים, שאין למול אותם, הואיל והברית היא מצווה של בני אברהם אבינו בלבד. ומקור ההלכה בפסוק שנאמר לאברהם (בראשית יז, ט): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ד – הסרת הערלה

ביחס למצוות המילה, לכאורה יש לשאול שאלה צודקת, מדוע עלינו להתערב ולפעול כנגד הטבע, אם בדרך הטבע ישנה ערלה, מדוע שלא תישאר? ואם הערלה מיותרת ומאוסה, והקב"ה לא מעוניין בקיומה, מדוע הוא ברא אותה? שאלה זו כבר נזכרה במדרש תנחומא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ה – ביום השמיני ואפילו בשבת

נאמר בתורה (ויקרא יב, ג): "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ". התורה קבעה שמצוות הברית היא ביום השמיני, לא לפני כן ולא אחרי כן. וכל כך עקרוני שהברית תיעשה דווקא ביום השמיני, שאף כשחל היום השמיני בשבת, נדחית השבת מפני הברית, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ו – קביעת שעת הברית

אחת ההחלטות המרכזיות בעניין ברית המילה היא קביעת השעה. והשאלה היא, האם עדיף לקיים את הברית תכף ומיד בבוקר היום השמיני, ולהיות זריז המקדים למצווה, או שעדיף לקבוע את הברית אחר הצהרים, בשעה שבדרך כלל יכולים יותר אורחים לבוא, ועל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ז – המצווה מוטלת על האב

מצוות המילה מוטלת על האב, ולכן עדיף היה שהאב בעצמו ימול את בנו. ולדעת הרמב"ם (הלכות מילה ג, א), אפילו נוסח הברכה משתנה בשעה שהאב הוא המוהל. בדרך כלל, כאשר המוהל הוא אדם אחר, המוהל מברך: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ח – בחירת המוהל

כדי לעזור להורים העומדים בפני הכנסת בנם בבריתו של אברהם אבינו, ומתלבטים איזה מוהל להזמין, נזכיר את העקרונות שעל פיהם יש לבחור מוהל. על פי ההלכה, ישנם שני מרכיבים עיקריים לבחירת המוהל, האחד – שהמוהל יהיה מקצועי, וידע כיצד לבצע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

ט – התשלום למוהל

חשוב להתייחס גם לאחת הבעיות העדינות הקשורות לברית המילה, והיא, כמה כסף צריך לשלם למוהל? מבחינה עקרונית אין למוהל לבקש תשלום על המילה, וזאת מפני שהמילה היא מצווה, ואין לבקש כסף עבור עשיית מצוות. יתר על כן, כתב הרמ"א (יו"ד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

י – מנהגי הברית והסעודה

יש להשתדל שישתתפו בברית המילה לפחות מניין, דהיינו: עשרה גברים מעל גיל בר מצווה, כדי להעיד עדות גדולה על האב, שהכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, וכדי להודות לה' בפני עשרה על הולדת הבן (שו"ע יו"ד רסה, ו). נוהגים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה

יא – כיבודים

כדי לעזור מעט להורים להתכונן לברית, אמנה כאן את רשימת הכיבודים שיש בברית, כדי שההורים יוכלו לתכנן את מי לכבד בכל תפקיד ותפקיד. וזאת כדי למנוע אי נעימות ועלבונות. לעיתים האב מגיע לברית ועדיין הוא אינו יודע את מי יכבד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ז - ברית מילה | כתיבת תגובה