ארכיון הקטגוריה: ט"ו – קרבנות ופסוקי דזמרה

עד כה למדנו דינים ששייכים לגברים ונשים כאחד, כמו נטילת ידיים, ברכות השחר והתורה ותפילת עמידה. בפרקים הבאים נלמד על תפילות שניתקנו כחובה לגברים, ונשים פטורות מהן, אלא שהרוצות להדר נוהגות לאומרן.

א – אמירת קרבנות לנשים מנהג חסידוּת

יש אומרים שגם נשים צריכות לומר את פרשת התמיד, מפני שהתפילות נתקנו כנגד קרבן התמיד, וכשם שנשים חייבות בתפילת שחרית (לפי רוב הפוסקים כמבואר לעיל ב, ב), כך ראוי שיאמרו גם את פרשת התמיד. ויש אומרים שבנוסף לפרשת התמיד, טוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ב – טעם ומנהג אמירת קרבנות

אמרו חכמים (תענית כז, ב; ומגילה לא, ב) שבשעה שכרת ה' ברית עם אברהם אבינו, והבטיח לו ולזרעו את הארץ לרשתה, שאל אברהם אבינו את הקב"ה: ריבונו של עולם, שמא חס ושלום יחטאו ישראל לפניך, ותעשה להם כפי שעשית לדור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ג – טעם אמירת פסוקי דזמרה

הסדר הראוי של התפילה, לפתוח תחילה בדברי שבח לה' ורק אח"כ לבוא לפניו בדברי בקשה. ודבר זה למדנו מתפילתו של משה רבנו, שפתח בדברי שבח, ואמר (דברים ג, כד): "ה' אלוהים אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת עַבְדְּךָ אֶת גָּדְלְךָ וְאֶת יָדְךָ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ד – האם חובה לומר פסוקי דזמרה

מתחילה, בתקופת התנאים, נחשבה אמירת פסוקי דזמרה כמנהג חסידות ששיבחוהו חכמים, ותקנו לפתוח את אמירת פסוקי דזמרה בברכת "ברוך שאמר", ולחותמם בברכת "ישתבח". במשך הזמן נתפשט המנהג ונעשה למנהג מחייב, וכל הגברים פותחים את תפילתם בפסוקי דזמרה (פניני הלכה תפילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ה – מהם פסוקי דזמרה

עיקר פסוקי דזמרה הם ששת הפרקים האחרונים שבספר תהלים (פרקים קמה עד קנ). החשוב שבהם הוא הראשון – "תהלה לדוד" (תהלים קמה). ונהגו לומר לפניו פסוק "אשרי", ולכן רגילים לכנותו – "אשרי". אחריו אומרים חמישה פרקים, שהמייחד אותם שהם פותחים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ו – מנהגים וכוונה באמירתם

מפני מעלתה המיוחדת של ברכת "ברוך שאמר", שרומזת לעניינים עליונים, נהגו לאומרה בעמידה (מ"ב נא, א; כה"ח א). למנהג אשכנזים, עומדים גם בברכת "ישתבח" החותמת את פסוקי דזמרה. ולמנהג ספרדים, אין צריך לעמוד בה (רמ"א נא, ז, כה"ח מב). וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה

ז – סדרי עדיפות בדילוג

אשה שרוצה לומר פסוקי דזמרה וברכותיהם, אבל אין לה זמן לומר את כל הפרקים, תוכל לומר את עיקרם, היינו, תפתח בברכת "ברוך שאמר", תאמר את ששת הפרקים, מ"אשרי" ועד סוף הללויות, שהם עיקר פסוקי דזמרה, ותחתום בברכת "ישתבח". ואם יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ו - קרבנות ופסוקי דזמרה | כתיבת תגובה