ארכיון הקטגוריה: ט"ז – קריאת שמע וברכותיה

א – נשים במצוות קריאת שמע וברכותיה

מצוות עשה מן התורה לקרוא קריאת שמע בלילה ובבוקר, שנאמר (דברים ו, ז): "ודברת בם וכו' ובשכבך ובקומך", בשכבך היינו בלילה, ובקומך היינו בבוקר. וכיוון שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה, גברים חייבים בה ונשים פטורות ממנה. תקנו חכמים לומר עם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ב – מצוות קריאת שמע

קריאת שמע כוללת שלוש פרשיות, הראשונה: "שמע" (דברים ו, ד-ט), שיש בה קבלת עול מלכות שמים, יחוד ה' ואהבתו. השנייה: "והיה אם שמוע" (דברים יא, יג-כא), שיש בה קבלת עול מצוות. השלישית: "ויאמר" (במדבר טו, לז-מא), שיש בה ציווי על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ג – זכירת יציאת מצרים

מצווה מהתורה לזכור את יציאת מצרים בכל יום, שנאמר (דברים טז, ג): "לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ". ומזה שהדגישה התורה ואמרה "כל ימי" – למדנו שהמצווה לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה (ברכות יב, ב). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ד – תוכן פרשת שמע

פרשת שמע (דברים ו, ד-ט) מורכבת משלושה חלקים: א) יסוד האמונה. ב) המשמעות של יסוד זה לחיינו. ג) הדרכה כיצד להשריש את האמונה בחיינו. א) בפסוק הראשון: "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלוֹהֵינוּ ה' אֶחָד" אנו לומדים את יסוד האמונה הישראלית, האחדותית, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ה – הפרשה השנייה והשלישית

בפרשה השנייה – "והיה אם שמוע" (דברים יא, יג-כא), אנו לומדים על ערכן של מצוות התורה, על השכר למקיימים אותן ועל העונש לעוברים עליהן. שאם נאהב את ה' ונעבדהו בכל לבבנו, ונקיים את מצוותיו, נזכה לברכת ה', הארץ תתן את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ו – משמעותה של יציאת מצרים

הממלכה המצרית ששעבדה את ישראל היתה בעצם ממלכת החומר. גם המחקרים ההיסטוריים מאשרים זאת. בין כל עמי קדם לא היתה תרבות חומרנית יותר מהתרבות המצרית. הם כפרו במציאות הנפש ובעולם הבא, ורק הגוף והחומר היו חשובים בעיניהם. לכן הם השקיעו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ז – כוונה בפסוק הראשון

הכוונה העיקרית צריכה להיות בפסוק הראשון, שבו אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים, ועליו נאמר (שם ו, ו): "וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וכו' עַל לְבָבֶךָ". לפיכך, צריך אדם לכוון את ליבו למה שהוא אומר בפסוק הראשון, ואם לא כיוון את ליבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ח – פסוק שני וכוונתו

מיד לאחר הפסוק הראשון אומרים בלחש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ואף שפסוק זה אינו מופיע בפרשת שמע ואף אינו מהתנ"ך, תקנו חכמים לאומרו בפרשת שמע על פי מסורת קדומה. מסופר בתלמוד מסכת פסחים (נו, א), שלפני פטירתו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

ט – דיני אמירתה

הקוראת את שמע צריכה לקוראה בכוונה גדולה, באימה, יראה, רתת וזיע, ותחשוב בליבה שהיא קוראת עתה את דבר המלך הקב"ה, ותתרכז במשמעות הדברים כאילו היו חדשים אצלה (שו"ע סא, א-ב). בנוסף לכוונה, צריכה הקוראת לדקדק באותיותיה, שלא תבליע שום אות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

י – אופן אמירתה

מותר לקרוא את שמע בעמידה, בישיבה ובשכיבה על הצד (ברכות י, א; שו"ע סג, א). אפשר ללמוד מהלכה זו, שהאמונה אינה דבר מנותק מהעולם, שרק במצבים מיוחדים אפשר להגיע אליה; אלא האמונה המתבטאת בקריאת שמע שייכת לכל מצבי חייו של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

יא – רמ"ח תיבות

התורה נותנת חיים ורפואה לעולם ולאדם, ובמיוחד קריאת שמע שכלולים בה יסודות האמונה וקיום המצוות. ואמרו חכמים, שיש בקריאת שמע רמ"ח (248) מילים, וכן בגוף האדם ישנם רמ"ח איברים, וכשאדם קורא קריאת שמע כתיקונה, כל איבר ואיבר נוטל מילה אחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

יב – הברכות הן הרחבה של קריאת שמע

ברכות קריאת שמע אינן כשאר ברכות המצוות שניתקנו כהכנה לקראת המצווה, ובהן אנו אומרים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו" לקיים את המצווה וכו'; אלא הן ברכות שבח והודאה ומעט תפילה, ועניינן לבטא באופן רחב יותר את משמעותה של קריאת שמע, שעיקרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

יג – דיני אמירת הברכות

אשה שאומרת את פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, תזהר שלא להפסיק ביניהם, הואיל ופסוקי דזמרה נאמרים כהכנה לתפילה, לפיכך יש להיזהר שלא להפסיק מתחילת ברכת "ברוך שאמר" שלפני פסוקי דזמרה ועד סוף תפילת עמידה (שו"ע נד, ג). בברכת "יוצר אור" … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה

יד – הפסקה באמצע קריאת שמע וברכותיה

כדי למנוע שנאה ועלבונות, התירו חכמים לומר שלום באמצע קריאת שמע וברכותיה לאדם שהנימוס המקובל מחייב זאת (שו"ע סו, א). אולם כתבו הפוסקים, שהואיל ומקובל כיום שלא להפסיק באמצע התפילה, האנשים המכובדים אינם נעלבים מכך שאין שואלים בשלומם, וממילא אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ט"ז - קריאת שמע וברכותיה | כתיבת תגובה