ספר: ברכות

ברכת הריח והראייה – שאלות אמריקאיות

10 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

הגומל – שאלות אמריקאיות

10 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכות השמחה וההודאה – שאלות אמריקאיות

10 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכות ב,ג,ח – חידון אמריקאי עם תשובון

6 בספטמבר 2017
חטה"ב יבנה חיפה
הורדה
סקירה

חמשת מיני דגן – מבחן

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת המוציא – מבחן (2 גרסאות)

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת הפירות ושהכל – מבחן עם תשובון

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת המוציא – שאלות חזרה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת המוציא ג;ה-ח – שאלות חזרה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה

ברכת המוציא ג;א-ד – שאלות חזרה

6 בספטמבר 2017
צוות האתר
הורדה
סקירה
  • ספר

  • סוג תוכן