הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – הפסקת חשמל

ו,א – אם בעקבות תיקון החשמל התבשיל התבשל

כתבתי שמותר ליהנות ממנו, כי אינו נחשב מלאכת שבת. וכ"כ בספר מאור השבת (ח"א מכתב ד, אות ב)  בשם רשז"א: "ובנוגע לכשיש הפסקת חשמל, חושבני שכנים הדברים שאמרנו דבכי האי גוונא שהתיקון הוא בהיתר משום פקוח נפש אין הפועלים עושים כלל שום איסור בזה שבמעשיהם הם גם מבשלים ומדליקים בבתיהם של בריאים. ולכן אין חייבים מעיקר הדין לעשות טצדקי למנוע מהם את הבישול וההבערה, וגם שפיר מותר אחר כך ליהנות מהאור והתבשיל, ועדיין צריך עיון".

תפריט