הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ח – משחה וקומפרסים

ח,א – תחבושת שנפלה בשבת

אם התחבושת כבר היתה על הגוף לפני שבת, ונפלה בשבת על כלי, מותר להחזירה, גם שלא במצב של צער. אבל אם נפלה על הקרקע, אסור להחזירה שלא במקום צער (שו"ע שכח, כה). ואם הסירו אותה כדי לתקנה אפשר לסמוך על המקילים שסוברים שגם באופן זה מותר להחזירה (מ"ב פב).

תפריט