הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ט – פלסטר, תחבושת וטיפול בפצעים

ט,א – פלסתר הסרת הנייר הדבוק עליו לשומרו (הערה 5)

ההיתר להשתמש בפלסתר מבואר בהערה 5, ולעיל יג, בסוף הערה 9. ויש להוסיף כי בארח"ש יא, הערה מו, כתוב שר"ן קרליץ התיר להסיר את הנייר הדבוק בפלסטר לפני השימוש בו, כי אין לזה שם הדבקה, כי עשוי להסירו בקלות, ודעת ריש"א להחמיר. ובהערה כתבתי שגם רשז"א התיר, וכן בציץ אליעזר. וכן התיר במנו"א (ח"א, כא, צו), מפני שהנייר המכסה את צדדי הפלסטר אינו עשוי אלא לשמור על סטריליות הפלסטר מחיידקים וחזותו מוכחת שעומד להסרה.

תפריט