ב – בסדר הגילוי הזכר קודם למצווה המשותפת

ב, א – הזכר קודם למצווה המשותפת

עיין לעיל הרחבות לפרק ב, ב, א, שדרכו של האיש לחזר אחר האשה, ושם ב, ב, לביאור מדוע הוטלה מצוות עונה על האיש.

ב, ב – מעלות הזוגיות משותפות לשני בני הזוג

עיין לעיל הרחבות לפרק א, א, ו, מקורות לכך שמעלות הזוגיות משותפות לשני בני הזוג.

תפריט