ח – תהליך העלייה במעמד האשה מבחינה הלכתית

ח, א – אשה טובה ואשה רעה

עיין הרחבות לפרק ב, ה, ה, על אשה טובה ואשה רעה. ושם ה, ו, שהכל מן האשה.

תפריט