ארכיון הקטגוריה: פרק ז – ברכת היין

ג – ברכת היין

ג,א – ההפרש שבין יין ושמן לשאר מיצי פירות כל המיצים הנסחטים מהפירות מאבדים את מעלת הפרי, ומברכים עליהם 'שהכל'. ורק לשני סוגי פירות שרגילים לסחוט יש משקים שאינם מאבדים את מעלתם, ואלו הם: יין מענבים, ושמן מזיתים. אלא שבפועל אין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - ברכת היין | כתיבת תגובה

ד – ברכת היין פוטרת את שאר משקים

ד,א – מהו גדר משקה שנפטר בברכת היין יש מהאחרונים שהתלבטו לגבי מאכלים שנקרשו שיסודם ממשקה, שאולי ברכת היין תפטרם. וכתבתי בהערה 1, שכל ששותים אותו דינו כמשקה, ואם אוכלים אותו דינו כמאכל. וכך כתבתי גם לגבי ברכה אחרונה, שהאוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - ברכת היין | כתיבת תגובה

ו – יין מבושל ומיץ ענבים

ו,א – מיץ ענבים משוחזר על מיץ ענבים משוחזר, והוא מיץ ענבים שהורתח עד שנתמעט לכרבע מכמותו ונעשה כדבש, ואח"כ חוזרים ומערבים בו מים, וחוזר להיות קרוב לטעמו הראשון. כתב במנחת שלמה א, ד, שברכתו 'הגפן', אבל לגבי ברכה אחרונה, הסתפק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - ברכת היין | כתיבת תגובה

ח – תנאים בברכה

ח,א – 'הטוב והמטיב' – שאין לחשוש כל כך לשיטות יחידות בכל הספקות הלכנו כפי שיטת רובם המכריע של הפוסקים, שאף שספק ברכות להקל, מ"מ כאשר מדובר בספק רחוק, שרוה"פ האחרונים לא חששו לו, הרי שאין לחוש לו. ועיין להלן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - ברכת היין | כתיבת תגובה