ו – יין מבושל ומיץ ענבים

ו,א – מיץ ענבים משוחזר

על מיץ ענבים משוחזר, והוא מיץ ענבים שהורתח עד שנתמעט לכרבע מכמותו ונעשה כדבש, ואח"כ חוזרים ומערבים בו מים, וחוזר להיות קרוב לטעמו הראשון. כתב במנחת שלמה א, ד, שברכתו 'הגפן', אבל לגבי ברכה אחרונה, הסתפק אם אפשר לצרף את המים, ולכן כתב שלא לעשות עליו קידוש, שיש ספק לגבי שיעור רביעית שלו. ורבים הזכירו את דבריו. ובאול"צ כ, כא, כתב לברך עליו 'שהכל' הואיל ובשעה שנעשה כדבש איבד את מעמדו כיין.

תפריט