ארכיון הקטגוריה: פרק ז – מדיני יום טוב

א – חולה

א,א – עשיית מלאכות אוכל נפש לצורך חולה שאין בו סכנה כתב שש"כ לג, כה-כו, שאסור לעשות כל מלאכה עבור חולה שאין בו סכנה, אפילו מלאכות אוכל נפש כבישול או הוצאת תרופה מרשות לרשות, משום שאינם בגדר שווים לכל נפש. ולכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - מדיני יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – חולה במקצת גופו

ב,א – גזירת שחיקת סממנים ביום טוב כתבו הרבה אחרונים שאסור למי שסובל ממיחושים לעשות רפואות ביום טוב או ליטול תרופות משום גזירת שחיקת סממנים, ודייקו מדברי שו"ע (תקלב, ב) שהתיר לעשות כל רפואה בחוה"מ, משמע שביום טוב אסור. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - מדיני יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – איסורי חכמים

ג,א – דין משילין וטרחה למנוע היזק למדנו במשנה ביצה לה, ב, ועל פי המבואר בגמרא לו, א, לפי עולא, שכאשר יורדים גשמים שעלולים להזיק לפירות שעל הגג, מותר בשבת ויו"ט לכסות אותם כדי לצמצם את הנזק. ואפילו אם הדברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ז - מדיני יום טוב | כתיבת תגובה