הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ג – ישיבה בסוכה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – כללי המצווה

א,א – תוקף מצוות סוכה יש אומרים שהציווי של התורה, "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כג, מב), מחייב לשבת בסוכה כל רגעי החג, ואמנם מותר

להמשך »

ד – אכילה בסוכה

ד,א – אכילת תבשילי דגן כשיעור ביצה עיין בהערה 4, שלדעת רש"י, תוס', רא"ש ור"ן, וכן נפסק בשו"ע תרלט, ב, אכילת קבע היא כאשר אוכל

להמשך »

ו – מדיני הברכה

ו,א – סיים לאכול ושכח לברך לדעת פוסקי אשכנז פשוט שיברך, שהואיל ומעיקר הדין גם על שהייה מברכים, כאן שכבר היה צריך לברך על הסעודה,

להמשך »

יא – אנשים נשואים

יא,א – אנשים נשואים – הרחבת הערה 16 כתב הרמ"א בדרכי משה תרלט, ג: "ולי נראה שנהגו להקל כי מצוות סוכה לישן בה כמו שישן

להמשך »

יב – קטן חתן ואבל

יב,א – דין חתן ושושביניו – הדעות בגמרא בבלי סוכה כה, ב: "אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק