הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק ה – נטילת לולב

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – זמן המצווה

א,א – טעם שאין נוטלים לולב ביום ראשון שחל בשבת רמב"ם הל' לולב ז, טז-יח: "בזמן שבית המקדש קיים היה לולב ניטל ביום הראשון שחל להיות

להמשך »

ב – איגוד המינים

ב,א – איגוד הלולב – האם צריך קשר כפול מנחות כז, א: "תניא: לולב בין אגוד בין שאינו אגוד – כשר; ר' יהודה אומר: אגוד

להמשך »

ד – צורת הנענועים

ד,א – מצוות הנענוע מן התורה בעצם זה שנוטלים את ארבעת המינים ומגביהים אותם מקיימים את המצווה, שנאמר (ויקרא כג, מ): "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם". ותקנו חכמים

להמשך »

ו – נשים וקטנים בלולב

ו,א – האם מותר לתת לקטן שהגיע לחינוך ארבעה מינים שאולים יש אומרים שאין לחנך קטן בארבעת המינים שאולים (ביום הראשון) "דכל דתקון רבנן לחנך כעין

להמשך »

ז – שמירת ארבעת המינים

ז,א – הנחת המינים במים ביו"ט הערה בפניני הלכה שבת יט, 8: מוסכם שמי שהוציא ענפים מהמים רשאי להחזירם. אלא שנחלקו האחרונים אם מותר להניחם

להמשך »

י – מנהג ההקפות כיום

י,א – האם חובה שיהיה ס"ת על הבימה ילקוט שמעוני תהלים רמז תשג: "וַאֲסֹבְבָה אֶת מִזְבַּחֲךָ ה' (תהלים כו, ו), כדתנינן בכל יום היו מקיפין

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק