הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ח – הקהל

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – מצוות הקהל

א,א – איזה קטנים היו צריכים להביא כתבתי שיש שני סוגי קטנים, אלו שכבר הגיעו לגיל חינוך, ואלו שמתקרבים לגיל חינוך. הקטנים שכבר הגיעו לגיל

להמשך »

ד – סדרי המצווה

ד,א – מקום הַקְהֵל בסוטה מא, א, במשנה: "עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה". ובגמרא מא, ב: "והמלך עומד ומקבל וקורא יושב;

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק