ארכיון הקטגוריה: פרק כח – חולה שאינו מסוכן

א – כללי הלכות חולה

שלוש מדרגות של חולי הן: א) חולה מסוכן. ב) חולה רגיל, היינו חולה בכל גופו שאין נשקפת סכנה לחייו. ג) חולה במקצת גופו או מי שמיחוש בגופו מצער אותו. א) חולה מסוכן: עושים למענו כל מה שרגילים לעשות ביום חול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ב – חולה רגיל

כידוע שני סוגי איסורים ישנם בשבת: איסורי תורה, ואיסורי חכמים שנקראים 'שבות'. וכך הוא הכלל: עבור חולה מסוכן מחללים שבת גם באיסורי תורה, ועבור חולה רגיל, שאין נשקפת סכנה לחייו, אין מחללים את השבת באיסורי תורה, אבל התירו חכמים לעבור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ג – חולה במקצת ומיחושים

אדם שמתהלך כבריא והוא חולה במקצת או סובל ממיחוש מסוים, נחשב כאדם רגיל שצריך להיזהר בכל איסורי שבת, ובכללם האיסורים שאסרו חכמים. שכל מה שהתירו חכמים לעבור על איסורים מדבריהם (כמבואר בהלכה הקודמת), הוא למען חולה רגיל, אבל לא התירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ד – גזירת תרופות – שחיקת סממנים

הוסיפו חכמים וגזרו על מי שסובל ממיחוש או מקצת חולי שלא יעסוק כלל ברפואות, היינו שלא יאכל או ישתה תרופות, ולא יסוך את גופו בתרופות, ולא יעשה פעולות שנועדו לרפואה, משום שחששו שמא מתוך שיהיה טרוד להסיר את המיחוש, יבוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ה – תרופות בימינו

יש אומרים, שבכל מקרה של צער או מיחוש, מותר כיום ליטול בשבת תרופות שמיוצרות בבתי חרושת, משום שאין חשש שיבוא אדם לשחוק סממנים כדי לייצר תרופה כזו. ודעת רוב הפוסקים, שגם היום אסור לחולה במקצת ולסובל ממיחוש ליטול תרופות בשבת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ו – דין תרופות שנוטלים ברצף

מי שהתחיל ליטול לפני שבת תרופה שצריכים ליטול ברציפות מספר ימים, ואם ידלג על נטילתה בשבת, יפגע בהשפעתה – רשאי להמשיך ליטול אותה בשבת. מפני שיש סוברים, שגזירת חכמים לא חלה כלל על תרופות שהתחילו ליטול לפני שבת (ר"ש קלוגר). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ז – זריקה, עירוי והנקה

חולה שאינו מסוכן שנצרך לזריקה או עירוי. אם הזריקה ניתנת לבשר, כיוון שאין הכרח שיצא דם, הרי היא כשאר רפואות שהותרו לצורך חולה. ולצורך מצטער שאינו חולה מותר לבקש מגוי שיתן זריקה זו. אבל אסור לתת זריקה או עירוי לווריד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ח – משחה וקומפרסים

גם כאשר מותר להשתמש בתרופות, אסור למרוח משחה על תחבושת או על פצע, וכל הממרח את המשחה ומחליק את פניה, עובר באיסור תורה של 'ממרח', שהוא חלק ממלאכת 'ממחק' (שבת עה, ב; לעיל יח, ו). וגם להניח את המשחה על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

ט – פלסטר, תחבושות וטיפול בפצעים

מותר להדביק פלסטר על הגוף, כדי להגן על פצע או מקום רגיש, שלא יתחכך בבגד או בחפצים אחרים. והיתר זה הוא גם כאשר מדובר במיחוש בלבד, הואיל והפלסטר אינו מרפא אלא רק מגן (שו"ע שכח, כג). ואף שאסור להדביק פלסטר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

י – פתיחת אריזות של תרופות

כאשר מותר להשתמש בתרופה והיא נמצאת בתוך עטיפה סגורה מניילון או נייר או קרטון, מותר לקרוע את העטיפה כדי להוציא את התרופה. והמחמירים קורעים את העטיפה באופן שלא תוכל לשמש עוד לאחסון התרופות שבתוכה (לעיל טו, יב). וטוב להיזהר שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

יא – מדידות רפואיות ומד חום

כאשר ישנו צורך רפואי, מותר למדוד חום במד-חום רגיל שמבוסס על חומר שמתרחב בחום. וכן מותר למדוד לחץ דם במכשיר ידני שאינו עובד על חשמל או בטריות. ואמנם בלא צורך חשוב אסור לבצע מדידות בשבת משום 'עובדין דחול' (מעשה של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

יב – פעולות מותרות

מותר לבצע בשבת טיפול רפואי שאין דרך לעשותו בעזרת תרופות, שהואיל ואין חשש שיבוא לשחוק סממנים, אין פעולה זו בכלל איסור רפואות בשבת. ואמנם בלא צורך ממשי, גם טיפול זה אסור משום 'עובדין דחול', אבל לצורך ממשי, כגון שיש לו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

יג – פיזיותרפיה, עיסוי ודיקור

תרגילי פיזיותרפיה נועדו להחזיר לפעולה איברים שהתנוונו בעקבות פציעה או שיתוק. וכאשר אין צורך גדול לעשותם בשבת, כגון שגם במשך השבוע לא מקפידים לעשותם מספר פעמים בכל יום, אסור לעשותם בשבת משום 'עובדין דחול'. וגם כאשר אין צורך להשתמש במכשירים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה

יד – האם מותר ללכת לרופא חילוני

חולה שאין בו סכנה שנצרך ללכת לרופא כדי להיבדק ולקבל טיפול, צריך להשתדל ללכת לרופא ירא שמים, שיודע להיזהר שלא לעשות מלאכות האסורות מהתורה. שאם ילך אצל רופא שרגיל לחלל שבת, יש חשש שיגרום לו להיכשל בחילול שבת, כגון שידליק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק כח - חולה שאינו מסוכן | כתיבת תגובה