ארכיון הקטגוריה: שמחת הבית וברכתו

הספר כולל עשרה פרקים בהם מבוארים בהרחבה הנושאים הבאים:

א – מצוות עונה, ב – הלכות עונה, ג – קדושה וכוונה, ד – שמירת הברית, ה – פרו ורבו, ו – קשיים ועקרות, ז – סריס והשחתה, ח – נחמת חשוכי ילדים, ט – הפסקת הריון, י – האיש והאשה

פרק ב' סגור בסיסמא – לקבלת הסיסמא לפרק ב' ניתן להשאיר הודעה בטופס 'צור קשר'

בשל הצניעות הראויה לעיסוק וללימוד בנושאים אלו, לא נשווק את הספר במכירה בחנויות אלא במכירה ישירה דרך מדריכי חתנים ומדריכות כלות, עם זאת, לומדים שכבר הקימו משפחה ומעוניינים ללמוד בספר יכולים ליצור קשר עם ההוצאה בטופס צור קשר

כמו כן, בקרוב יצא בעז"ה גם כרך נוסף של הרחבות לנושא זה שיבאר בהרחבה את כל מקורות הפסיקה, העיון והסוגיות, לטובת הלומדים המבקשים לעיין במקורות הדינים.

שאלות, הערות והארות לגבי הספר אישות אפשר להפנות לדוא"ל של הרב מאור קיים mcayam@gmail.com

א – מעלת המצווה

האדם השלם הוא אדם שחי באהבה ושמחה עם בת זוגו, שאין האיש שלם בלא אשתו, ואין האשה שלימה בלא בעלה. ועיקר האיחוד שביניהם בא לידי ביטוי במצוות עונה, שעל ידה הם מתאחדים לגמרי, מבחינה רוחנית וגשמית כאחד, ועל ידי כך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ב – כללי המצווה

מצוות עונה היא שיתייחד האיש עם אשתו באהבה ושמחה יתירה, ויענג אותה ככל יכולתו עד שתגיע לשיא השמחה, ויתייחד עימה בייחוד גמור עד שזרעו יצא לתוכה באותו מקום שבו היא יכולה להתעבר (להלן ב, א). וזהו שנאמר (שמות כא, י): … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ג – משמעות המילה 'עונה'

נאמר (שמות כא, י): "שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע". שְׁאֵרָהּ, היינו שבעת הייחוד יהיו בקירוב בשר. כְּסוּתָהּ, היינו השמיכה והמיטה המשמשת אותם בעת החיבור. וְעֹנָתָהּ זה החיבור עצמו (רמב"ן שם, כתובות מח, א). ויש שפירשו שְׁאֵרָהּ היינו מזונה, כְּסוּתָהּ אלו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ד – מצוות עונה אינה תלויה בפרו ורבו

על ידי מצוות עונה מקיימים מצווה נוספת – 'פרו ורבו'. וגם מכך אפשר להבין את גודל מעלת מצוות עונה, שעל ידה האיש והאשה זוכים להשתתף עם הקב"ה בהולדת אדם. אמנם אין מצוות עונה תלויה במצוות 'פרו ורבו', ולכן מצוות עונה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ה – גילוי האחדות

כדי להבין יותר את קדושת המצווה, צריך להקדים ולבאר שרצה הקב"ה לזכות את בני האדם, לפיכך ברא את העולם כשהוא חסר, כדי שיוכלו בני האדם לתקנו ולעשותו טוב ומאושר, ועל ידי כך יזכו להיות שותפים עם הקב"ה בכל הטוב שבעולם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ו – מעלת החיבור שבין איש לאשה

חיבור ואיחוד זה נפלא כל כך, עד שהוא המשל לחיבור העליון שבין הקב"ה לעם ישראל, שנאמר (ישעיהו סב, ה): "וּמְשׂוֹשׂ חָתָן עַל כַּלָּה יָשִׂישׂ עָלַיִךְ אֱלוֹהָיִךְ". "אמר רבי עקיבא: לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ז – שמחת עונה

במצב רגיל אדם דואג לעצמו, כי אם לא ידאג לעצמו מי ידאג לו? אפשר לטשטש את המציאות הזו על ידי חברויות שטחיות ובידור, אבל ברגעי האמת, כשהאדם מכיר את בדידותו, הוא חש עצבות נוראה. זה הצער הקיומי שמלווה את חייו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

ח – בזכות המצווה נגאלו ממצרים

כשהיו אבותינו עבדים במצרים, רצו המצרים למנוע את הגברים מפריה ורביה כדי לבטל את ישראל מן העולם. לשם כך הכבידו עליהם את עוּלם בעבודה קשה ומפרכת, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, וגזרו עליהם שלא יחזרו לביתם אלא ישנו בשדות. נדמה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה א - מצוות עונה | כתיבת תגובה

מוגן: א – גדר המצווה – שיא השמחה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ב – חובת האיש ומצוות האשה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ג – מצוות האיש

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ד – דרך ארץ

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ה – מצוות האשה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ו – מידה יפה באשה שתובעת בלב

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ז – זמני העונה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ח – המצווה הקבועה ומה שנוסף לה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: ט – ליל טבילה ויוצא לדרך

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: י – ליל שבת

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יא – קשיים בקיום המצווה מצד האיש

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יב – קשיים בקיום המצווה מצד האשה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יג – פגמים בייחוד – בני תשע מידות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יד – זמנים שאינם ראויים לעונה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: טו – צניעות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: טז – האיסור באור

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יז – בפני ספרי קודש

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יח – שלא כדרכה

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

מוגן: יט – שאלות נוספות

זהו פוסט מוגן ואין לו תקציר.

פורסם בקטגוריה ב - הלכות עונה | יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

א – התאווה הרעה

תשוקה זו שבין האיש לאשה עלולה להשפיל את האדם עד שאול תחתיות, לגרום לו לרדוף אחר אשה זרה, לחטוא בגילוי עריות, להרוס משפחות ולאבד את חייו בעולם הזה ובעולם הבא. כשיצר רע זה תוקף את האדם הוא עלול לאבד את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ב – הבחירה החופשית

כיוון שתאווה ותשוקה זו יכולה להשפיל כל כך את האדם, ישנם אנשי רוח ודת מחכמי אומות העולם שסבורים, שכדי לזכות למעלה הרוחנית הראויה, ראוי לאדם להתרחק מתאווה ותשוקה זו ככל האפשר. חלקם מאסו לגמרי בנישואין, וחלקם תמכו בנישואין כדי להוליד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ג – שתי מדרגות בקדושת הנישואין

שתי מדרגות בקדושת הנישואין. הראשונה, כאשר בני הזוג שומרים על בריתם ואינם בוגדים זה בזה. השנייה, שבנוסף לכך, הם משתדלים להרבות אהבה ביניהם, ומתאמצים לשמח זה את זה ככל יכולתם, ומתכוונים ללדת ילדים ולגדלם לתורה ומצוות. וככל שהם מכוונים לכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ד – בין אהבה לתאווה

שתי דרכים פתוחות בפני בני הזוג, בדרך הטובה הדגש הוא על האהבה, ובדרך הרעה על התאווה. ההולך בדרכי היצר הרע, חושב על עצמו בלבד, ורודף אחר נשים כדי לספק את תאוותו. וההולך בדרכי היצר הטוב, רוצה לאהוב את בת זוגו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ה – הקדושה שבשמירת איסורי עריות

כפי שלמדנו, המדרגה הראשונה שבקדושת הנישואין היא, שאדם מתקשר אל אשתו כהלכה ונזהר מאיסורי עריות. שלושים ושבעה איסורים מהתורה מנה הרמב"ם ב'איסורי ביאה' (ספר קדושה). ניתן לחלק את האיסורים לחמש קבוצות. האחת, איסורים משום קרבת משפחה, כמו אם, בת, אחות, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ו – המצוות כסייג לחטא

בנוסף לערך העצמי שבמצוות עונה, שעל ידה באה לידי ביטוי האהבה שבין בני הזוג, מצוות עונה היא גם מגן מפני חטא הניאוף. ועל כן מי שאינו נשוי חשוף יותר לפיתויי היצר, ועליו להתחזק יותר בתורה ובמצוות כדי לשמור את כוחות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ז – בריאות הנפש ותיקון הנשמה

עוד חשוב להוסיף, שעל ידי קיום מצוות עונה בשמחה האדם מתקן ומבריא את נפשו, מפני שכך ברא ה' את האדם, שאחד מהיצרים המרכזיים שבו הוא יצר התשוקה שבין איש לאשה. אמנם לא כל האנשים שווים בזה, יש שיצרם חזק יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ח – טהרה וטומאה

אמנם עדיין יש לברר שתי הלכות, אחת מהתורה ואחת מדברי חכמים, שלכאורה עולה מהן, שעל אף קדושתה של מצוות עונה, יש בה גם צד של טומאה. על פי התורה שכבת זרע שיצאה מישראל היא אחת מאבות הטומאה, ואף איש ואשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

ט – תקנת עזרא

כהמשך לתורה שגזרה טומאה על שכבת זרע, כמבואר בהלכה הקודמת, תיקן עזרא הסופר ובית דינו שהמשמש מיטתו וכן מי שראה קרי לאונסו, לא ילמד תורה ויתפלל עד שיטבול (ב"ק פב, ב, רא"ש). והטעם, משום שצריך ללמוד תורה "באימה וביראה וברתת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

י – מדרגות קדושה וכוונה

נחזור ליסודות, מצוות עונה מיוחדת בכך שקדושתה מתגלה בתוך המציאות הגשמית, ולא זו בלבד, אלא שאפילו התשוקה והחשק הגשמיים, שנוטים בדרך כלל ליצר הרע, הופכים על ידה למצווה ומתקדשים. ולכן יש ממנה תיקון גדול במיוחד, שעל ידה מתגלה שאין תחום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

יא – שיטת הרמב"ם

הרמב"ם כדרכו בקודש, רואה בצרכי הגוף והנאותיו אמצעים בלבד לתכלית האמיתית, שהיא עבודת ה' הרוחנית. אלא שברא ה' את האדם בעל גוף, ולכן עליו לטפל בו באחריות מירבית, בהיותו הכלי שבעזרתו הוא הוגה בתורה ומקיים את המצוות. אם לא יספק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

יב – הקדושה הפרושית, אהבה נשגבת

דרך נוספת ישנה, לפיה יש קדושה בחיבור שבין איש לאשתו, שעל ידו השכינה שורה ביניהם, והאחדות האלוקית מתגלה בעולם, והשמיים והארץ מתחברים, ושפע של ברכה מתפשט בכל העולמות. אלא שעניין זה גבוה ונשגב כל כך, שצריך להיזהר לקיימו באהבה שלימה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

יג – הדרך המרכזית לקדושה

אמנם למעשה, על פי מה שלמדנו בדברי חז"ל והפוסקים, הדרך המרכזית בקיום מצוות עונה היא, שככל שירבה אדם אהבה ושמחה בינו ובין אשתו, כך הוא מתקדש יותר. קדושה זו יש בה פרישות, שהאיש אינו נותן את דעתו על שום אשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

יד – מצווה ומכשירי מצווה

מכך שמצווה זו נקראת 'דרך ארץ', מובן מאליו שמצווה זו צריכה להתקיים מתוך הנאה ושמחה, כדרך העולם. והמצווה לא נועדה לחסום את התשוקה הטבעית הזו, אלא לגלות את ערכה המקודש, ולכוון אותה כהלכה, כדי שתוכל להתקיים במסירות לאורך שנים. אמנם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

טו – בגלות ובגאולה

מצבם הכללי של ישראל משפיע על שמחת המצווה, משום שהקשר המקודש שבין כל איש ואשה שבישראל מקביל לקשר שבין הקב"ה לכנסת ישראל. וכפי שביארו חכמים במשנה (תענית כו, ב), שהימים הגדולים שבהם עם ישראל התקשר אל הקב"ה נקראים ימי חתונתו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ג - קדושה וכוונה | כתיבת תגובה

א – הוצאת זרע לבטלה

ברא ה' באדם יצר חיים עצום של אהבה והשתוקקות בין איש לאשה. כשיצר זה מודרך בקדושה, הוא היסוד לברית הנישואין ולדבקות שבין האיש לאשתו, שעליה נאמר (בראשית ב, כד): "וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד". תחילת הדבקות במצוות עונה, והשלמתה במצוות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ב – חומרת העוון

מצד אחד הפליגו חכמים בחומרת עוון זה, ואמרו (נדה יג, א): "כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה". ועוד אמרו: "כל המוציא שכבת זרע לבטלה כאילו שופך דמים… וכאילו עובד עבודה זרה". שופך דמים, מפני שהוא משחית את זרעו שצריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה

ג – שתי הבחינות שבחטא

שני צדדים ישנם בעוון הוצאת זרע לבטלה. מהצד הגלוי, הוא פחות חמור מחטאי ניאוף ושאר החטאים שקצבה עליהם התורה עונשים, מפני שבפועל הנזק שנגרם ממנו פחות חמור. אולם מהצד הפנימי, חטא זה מבטא את שורש כל הרעות, את שיא התאווה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ד - שמירת הברית | כתיבת תגובה