ארכיון הקטגוריה: כ"ג – מהלכות חגים ומועדים

א – ראש חודש וברכת הלבנה

מצווה להרבות בסעודת ראש חודש (שו"ע או"ח תיט, א). מותר לעשות כל מלאכה בראש חודש. ונהגו נשים למעט קצת במלאכתן, והוא מנהג טוב, מפני שראש חודש הוא קצת יום טוב לנשים. וזכו בו הנשים יותר מהגברים, מפני שלא השתתפו בחטא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ב – שופר ומוסף בימים נוראים

נשים פטורות ממצוות שמיעת קול שופר, הואיל והיא מצוות עשה שתלויה בזמן, אבל הרוצות לקיים את המצווה יש להן שכר, ומנהג נשות ישראל לקיים מצוות שמיעת קול שופר. כאשר איש שכבר שמע תקיעת שופר בא לתקוע לנשים, לא יברך להן. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ג – סוכות

שתי מצוות שהזמן גרמן ישנן בחג הסוכות, מצוות ישיבה בסוכה ומצוות נטילת לולב, ומשתיהן נשים פטורות. ואם ירצו לקיימן יש להן שכר. למנהג אשכנז, יברכו על המצווה, ולמנהג ספרד, על ישיבה בסוכה לא יברכו, ועל נטילת לולב יש שמברכות ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ד – אף הן היו באותו הנס – פסח, פורים וחנוכה

אמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בארבע כוסות בליל הסדר (פסחים קח, ב), ובמקרא מגילה (מגילה ד, א), ובהדלקת נרות חנוכה (שבת כג, א), "שאף הן היו באותו הנס". שני פירושים לכך: לרש"י ורשב"ם (פסחים קח, ב, שבת כג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ה – חנוכה

כפי שלמדנו נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. אשה נשואה יוצאת בהדלקת בעלה, ובת יוצאת בהדלקת אביה. ואם אינם מדליקים, מפני שאינם בבית או מסיבה אחרת, על האשה או הבת להדליק נרות. וכמובן שאשה המתגוררת לבדה, צריכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ו – פרשת זכור

נחלקו הפוסקים בשאלה אם הנשים צריכות לשמוע קריאת זכור. לדעת רוב הפוסקים, נשים פטורות, מפני שמצוות הזכירה קשורה למצוות מחיית עמלק, וכיוון שנשים אינן מצוּוֹת להילחם, גם אינן צריכות לזכור את אשר עשה לנו עמלק (החינוך תרג). ויש אומרים, שנשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ז – פורים

נשים חייבות בכל ארבע מצוות הפורים – מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. במשלוח מנות יוצאים על ידי משלוח של שתי מנות לחברה אחת. במתנות לאביונים יוצאים על ידי מתן שתי מתנות לשני עניים. גם נשים נשואות מצוּוֹת לשלוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ח – נשים במקרא מגילה

לדעת רש"י ורמב"ם, נשים חייבות במקרא מגילה כגברים, ואשה יכולה לקרוא לבעלה את המגילה. לעומת זאת, דעת בעל הלכות גדולות ורבנו חננאל, שחיוב הנשים שונה מחיוב הגברים, שגברים חייבים במקרא מגילה, ואילו נשים חייבות לשמוע מגילה. ולכן איש שקורא – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

ט – ליל הסדר

נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר, בסיפור ביציאת מצרים, באכילת מצה ומרור ובשתיית ארבע כוסות, שאף הן היו באותו הנס (פסחים קח, ב; שו"ע תעב, יד; מ"ב תעט, ט, ע' לעיל הלכה ד). ובכלל זה חייבות גם בקריאת ההלל, וזו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

י – ספירת העומר

נשים פטורות ממצוות ספירת העומר, מפני שהיא מצוות עשה שתלויה בזמן. ואם תרצה לקיים את המצווה, יש לה זכות. וכפי שלמדנו (ב, ח), למנהג ספרד לא תברך, ולמנהג אשכנז רשאית לברך. אלא שגם לפי מנהג אשכנז יש חוששים, שהואיל ואשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה

יא – ברכת האילנות

היוצא בימי ניסן ורואה עצי פרי שמוציאים פרחים, מברך: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם" (שו"ע או"ח רכו, א). ונכון שגם נשים יברכו ברכה זו. ואף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כ"ג - מהלכות חגים ומועדים | כתיבת תגובה