הרחבות ועיונים לפרק יב הכשרת כלים – דף פתיחה [טיוטה בלבד]

מתוך הטיוטה של פניני הלכה 'כשרות'

בטור רביבים בעיתון בשבע, ה' באלול תשע"ו – הכשרת כלים – גם בימינו– נכתבה בקשה זו:

אבקש ממי שמוכן להשתתף בליבון הסוגיה, לעיין בקובץ ההלכות וההרחבות כדי להעיר ולהאיר על הסברות המבוארות כאן ושם.

טיוטת ההלכות נמצאת פה
טיוטות ההרחבות נמצאות כאן

    תפריט