ארכיון הקטגוריה: פרק יב – דיני כלים [טיוטה בלבד]

הרחבות ועיונים לפרק יב הכשרת כלים – דף פתיחה [טיוטה בלבד]

מתוך הטיוטה של פניני הלכה 'כשרות' בטור רביבים בעיתון בשבע, ה' באלול תשע"ו – הכשרת כלים – גם בימינו– נכתבה בקשה זו: אבקש ממי שמוכן להשתתף בליבון הסוגיה, לעיין בקובץ ההלכות וההרחבות כדי להעיר ולהאיר על הסברות המבוארות כאן ושם. טיוטת ההלכות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

הרחבות ועיונים לפרק יב הכשרת כלים [טיוטה בלבד]

א – הכשרת הכלים מקור דיני הכשרת כלים – כלי מדין, למה לא נצטוו ישראל על הכשרת כלים לפני מלחמת מדין, אופני ההכשר – אש ומים, פעולת ההגעלה והליבון, הכשרה בצונן הטעם הבלוע בכלי והלכלוך הדבוק על גבי הכלי, הקדמה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

א – הכשרת הכלים [טיוטה בלבד]

הכשרת הכלים א, א – מקור דיני הכשרת כלים – כלי מדין בפרשת מטות (במדבר לא) לאחר נקמת ישראל במדיינים, ציווה משה את הלוחמים לטהר את עצמם ואת כליהם מטומאת מת. אלעזר הכהן הוסיף ללמד אותם דיני הכשרת כלים: "וַיֹּאמֶר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ב – כיצד לשער את הבליעה והפליטה [טיוטה בלבד]

כיצד לשער את הבליעה והפליטה ב, א – כיצד לשער את החלב היוצא מהכחל מהתורה מותר לאכול בשר עם חלב שחוטה (חולין קיג, א), וכסייג לאיסור בשר בחלב אסרו חכמים לאכול כחל, דהיינו עטין של בהמה עם גומות מלאות חלב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ג – כלי בן יומו ושאינו בן יומו [טיוטה בלבד]

כלי בן יומו ושאינו בן יומו ג, א – דעת רבי שמעון שנותן טעם לפגם מותר משנה ע"ז סה, ב: "זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם – אסור, כל שאין בהנאתו בנותן טעם – מותר, כגון חומץ שנפל על גבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ד – הכשרת כלי קודש – מירוק, שטיפה ושבירה [טיוטה בלבד]

הכשרת כלי קודש – מירוק שטיפה ושבירה 1 ד, א – הכשרת כלים שבושלו בהם קדשים ויקרא ו, כא: "וּכְלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר תְּבֻשַּׁל בּוֹ יִשָּׁבֵר וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם". לאחר בישול קרבן חטאת, מצווה להכשיר את הכלי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ה – כלי זכוכית [טיוטה בלבד]

כלי זכוכית ה, א – בליעת כלי זכוכית אבות דרבי נתן (מא, ו): "שלשה דברים בכלי חרס: בולע, ואינו פולט, ואינו מבאיש כל מה שבתוכו. שלשה דברים בכלי זכוכית: אינו בולע, ומראה כל מה שבתוכו, במקום חם – חם, במקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ו – בליעה מועטת שאינה יכולה לתת טעם [טיוטה בלבד]

בליעה מועטת שאינה יכולה לתת טעם ו, א – איסור מועט שנבלע בכלי ואינו יכול לתת טעם ע"ז לג, ב: "תנו רבנן: קנקנים של עובדי כוכבים… עובד כוכבים נותן לתוכן יין – ישראל נותן לתוכן מים; עובד כוכבים נותן לתוכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה

ז – חובת הכשרת כלים [טיוטה בלבד]

חובת הכשרת כלים ז, א – סיכום הסיבות להקל כיום כפי שלמדנו בהרחבות להלכות הקודמות, יש נוטים לומר שעל פי המציאות המוכחת כיום, שכלי מתכת וזכוכית כמעט שאינם בולעים, ולאחר ניקוי יסודי של הכלי לא מורגש כלל טעם בתבשיל הבא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יב - דיני כלים [טיוטה בלבד] | כתיבת תגובה