פרק יב – כללי ברכות

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

יג – דין הטועה בברכתו

יג,א – במחלוקת הרמב"ם ושאר הפוסקים המקור לסוגיה זו בגמרא ברכות יב, א. ולגבי המקרה האחרון שבפועל לא אמר את הברכה הנכונה, אבל בתחילה התכוון

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק