הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פרק יב – כללי ברכות

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – איסור ברכה לבטלה

א,א – הערה 1 – חומרת איסור ברכה לבטלה איסור שבועת שוא חמור במיוחד, ואף שבפועל אם היו עדים והתראה עונשו מלקות בלבד (רמב"ם הל'

להמשך »

ג – ספק ברכות להקל

ג,א – ספק ספיקא לברך עיין במה שכתבתי בהערה 4, בפיסקה המתחילה: "וכאשר יש ספק ספיקא לברך". שי"א שמברכים, ומסקנת רוה"פ שלא לברך, וארחיב בזה

להמשך »

ה – מאה ברכות

ה,א – מקור חיוב מאה ברכות כתב החיד"א (בשו"ת יוסף אומץ נ') שלכולי עלמא המצווה לומר מאה ברכות מדרבנן. וכן כתב הטור עפ"י רב נטרונאי

להמשך »

ח – חובת עניית אמן

ח,א – השומע ברכה באמצע לימודו בפת"ש קכד, ה, הסתפק אם צריך לענות (כה"ח קכד, כה). ולאשל אברהם בוטשאטש רטו, אינו חייב לענות אמן, שהעוסק

להמשך »

י – האוכל איסור

י,א – ברכה על איסור מ"ב תקטו, ה, בירך ביו"ט על מאכל מוקצה, לא יאכל אותו. י,ב – האוכל איסור לצורך בריאותו כתבתי עפ"י שו"ע

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק