ארכיון הקטגוריה: פרק י – מצוות חול המועד

ג – שמחה סעודות ובגדים

ג,א – מצוות השמחה בחול המועד רמב"ם הל' יו"ט ו, יז: "שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | כתיבת תגובה

ד – איסור חתונה משום שמחת המועד

ד,א – הטעם שאין נושאין נשים במועד מועד קטן ח, ב: "משנה. אין נושאין נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, ולא מייבמין, מפני ששמחה היא לו, אבל מחזיר הוא את גרושתו… גמרא. וכי שמחה היא לו מאי הוי? אמר רב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | כתיבת תגובה

ה – עיסוק בדברים מצערים

ה,א – איסור הספד ועיסוק בדברים מצערים אסור להספיד בחול המועד (שו"ע או"ח תקמז, א). בנוסף לכך אסור להספיד בשלושים יום הסמוכים לרגל מת שנפטר יותר משלושים יום קודם הרגל, וכ"כ שו"ע תקמז, ג. והטעם: "שאין המת משתכח מן הלב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – לימוד תורה

ו,א – לימוד תורה כתב החינוך שכג: "ואסרו לכל אדם שלא יכוון מלאכתו במועד, כלומר שיניח מלאכתו לדעת קודם המועד בעניין שיעשה אותה במועד מפני שהוא פנוי, כי לא לעסוק במלאכה הקבעו ימי חולו של מועד כי אם לשמוח לפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – משמעותו הרוחנית של חול המועד

ז,א – חול המועד כמו תרגום שעל ידו זוכים לשלימות לשון הקודש ליקוטי הלכות חול המועד הלכה א, א: "חול המועד הוא בחינת לשון תרגום שהוא בחינת נוגה שהוא ממוצע בין לשון הקודש ובין שאר הלשונות של שבעים אומין. כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק י - מצוות חול המועד | כתיבת תגובה