הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

פרק ב – הלכות סוכה

[catlist categorypage="yes" order=ASC]

א – סוכה – דירת ארעי

א,א – הכל מודים שהסוכה דירת ארעי ועיקרה הסכך במשנה הראשונה (ב, א): "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, ורבי יהודה מכשיר". ונחלקו שלושה

להמשך »

ג – צילתה מרובה מחמתה

ג,א – דין צילתה מרובה מחמתה משנה סוכה ב, א: "ושחמתה מרובה מצילתה – פסולה". ובמשנה כב, א: "ושצילתה מרובה מחמתה – כשרה". ובגמרא כב,

להמשך »

תפריט ההלכות בפרק