ארכיון הקטגוריה: פרק ב – הלכות סוכה

יב – הכוונה הנדרשת בהקמת הסוכה

יב,א – האם ישנה מצווה בעשיית הסוכה כתב שאילתות קסט: "דמחייבין דבית ישראל למעבד מטללתא ומיתב בה שבעת יומי, דכתיב חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, וכתיב בסוכות תשבו שבעת ימים". הרי שבנוסף למצוות הישיבה בסוכה, ישנה מצווה להקים את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

יג – תעשה ולא מן העשוי ודין סוכה גזולה ושאולה

יג,א- העמדת הסכך קודם בנית הדפנות לדעת מהרי"ל (הל' סוכה ו), והגהות מיימוניות (ה, מ), אין להעמיד הסכך קודם שיעשה הדפנות. אלא שלצורך העמדת הסכך, די שיעשה דפנות ברוחב טפח, סמוך לסכך. וכ"כ רמ"א תרלה, א; ובא"ח האזינו ב. וכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

יד – עד כמה צריך להשקיע במבנה הסוכה

יד,א – עד כמה צריך לטרוח ולהשקיע כדי שלא יצטער בה כלל שאל מהר"ח אור זרוע סי' קצד, מדוע פוטרים את החתן ושושביניו מהסוכה מטעם שאינה מרווחת מספיק לקיום השמחה, היה צריך לכאורה לחייב אותם לבנות סוכה מרווחת. וכן בפטורים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים , | כתיבת תגובה

טו – סוכה נאה

טו,א – סוכה נאה – כתיבת פסוקים לקישוט הסוכה עיין בפניני הלכה ליקוטים ח"א ה, ו, שאסרו חכמים לכתוב קטעים מן התורה אפילו כדי ללמד תינוקות של בית רבן (גיטין ו, ב). וכן פסקו רבים להלכה (הרמב"ם והרא"ש), וכן נפסק בשו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | כתיבת תגובה

טז – קדושת הסוכה וקישוטיה

טז,א – איסור שימוש בעצי סוכה מדאורייתא ומדרבנן סוכה ט, א: "אמר רב ששת משום רבי עקיבא: מניין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה? תלמוד לומר חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא, רבי יהודה בן בתירה אומר: כשם שחל שם שמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

יז – פרגולה

יז,א – מהי פרגולה פרגולה הינה מבנה עץ קבוע שמקימים בחצרות וגינות, כדי ליצור מקום מוצלל שניתן לשבת בו בנוחות. עיקר הפרגולה הוא גג שנשען על עמודים, ובדרך כלל אין לה דפנות. הגג של הפרגולה עשוי מסגרת עץ שאליה מחברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ב - הלכות סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה