ארכיון הקטגוריה: פרק ו – הלכות קידוש

ב – כיצד מקיימים מצוות זכור

ב,א – הערה 1 – האם הקידוש על היין מדאורייתא או מדרבנן פסחים קו, א: "תנו רבנן: 'זכור את יום השבת לקדשו' (שמות כ, ח), זוכרהו על היין". לדעת רוב הראשונים, המצווה מדאורייתא מתקיימת בדיבור על קדושת השבת ומעלתה, שנאמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הלכות קידוש | כתיבת תגובה

ה – שיעור היין בכוס של ברכה

ה,א – שיעור רביעית אלו הדברים שכתבתי בפניני הלכה ברכות י, הערה 11: לרוב ככל הראשונים והאחרונים, שיעור ביצה הוא כשיעור ביצה של ימינו. אמנם אחד מגדולי האחרונים באשכנז, רבי יחזקאל לנדא, בעל ה'נודע ביהודה', מתוך חשבונות שחישב (ע' צל"ח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הלכות קידוש | כתיבת תגובה

ו – דיני כוס של ברכה

ו,א – הערה 9 – כוס של ברכה מתוך פניני הלכה ברכות ה, הערה 22: נחלקו במשמעות חי (שהוא מארבעה דברים שנוהגים לכו"ע), ולמעשה, כל הפירושים במשמעות 'חי' נפסקו להלכה. יש שפירשו שהכוס תהיה שלימה (תוס', שו"ע קפג, ג). ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הלכות קידוש | כתיבת תגובה

ז – חלוקת היין לכל המסובים

ז,א – הפסק של המקדש או השומעים בין הברכה לשתייה (הערה 10) אם אחד השומעים דיבר לפני ששתה מן היין, למרות שהמקדש כבר שתה, השומע שהפסיק לא יצא ידי חובת ברכת היין וצריך לברך 'הגפן' לפני שישתה. כ"כ התוס' (פסחים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הלכות קידוש | כתיבת תגובה

ט – איסור אכילה ושתייה לפני קידוש

ט,א – האם אפשר להתחייב בקידוש לפני תפילת שחרית (הערה 12) גם הסוברים שהאוכל לפני התפילה צריך לקדש, שהם מ"ב בבאו"ה סי' רפט, אג"מ (ח"ב ס"ס כו), ילקוט יוסף רפט, ג, אם ישתה אינו צריך לקדש, כי רק במקום סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ו - הלכות קידוש | כתיבת תגובה