ארכיון הקטגוריה: פרק ח – הבדלה במוצאי שבת

ד – משקה מדינה

ד,א – מהו 'חמר מדינה' פסחים קז, א: "אמרי ליה מר ינוקא ומר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי: זימנא חדא איקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא. אייתינא ליה שיכרא (של תמרים) ולא אבדיל ובת טוות (לן מעונה). למחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - הבדלה במוצאי שבת | תגובה אחת

ה – בשמים

ה,א – ברכת הבשמים למנהג אשכנז שמברכים תמיד 'מיני בשמים', כתב במ"ב רצז, א, שעדיף לקחת בשמים שברכתם 'מיני'.

פורסם בקטגוריה פרק ח - הבדלה במוצאי שבת | כתיבת תגובה

ו – נר

ו,א – טעם לברכת הנר במוצאי שבת במעבר משביתת המלאכה בשבת, הכוללת תודעה שהכל ממנו יתברך, אל ששת ימי המעשה בהם אנו מצווים לפעול, אנו רוצים להמשיך מקדושת ותודעת השבת אל ימות החול. הוצאת האש היא המלאכה שמבטאת יותר מכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - הבדלה במוצאי שבת | כתיבת תגובה

ח – איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני הבדלה

ח,א – דין מי ששכח להבדיל בתפילה ואכל לפני הבדלה על הכוס שכח להבדיל בתפילה, וגם אכל לפני הבדלה על הכוס – צריך לחזור להתפלל כדי לומר "אתה חוננתנו" (שו"ע רצד, א). והוסיף בבאו"ה 'צריך', שאם כבר הבדיל על הכוס, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק ח - הבדלה במוצאי שבת | כתיבת תגובה