הרחבות לפניני הלכה

ה – בשמים

ה,א – ברכת הבשמים

למנהג אשכנז שמברכים תמיד 'מיני בשמים', כתב במ"ב רצז, א, שעדיף לקחת בשמים שברכתם 'מיני'.

תפריט