הרחבות לפניני הלכה

Search
Close this search box.

ו – נר

ו,א – טעם לברכת הנר במוצאי שבת

במעבר משביתת המלאכה בשבת, הכוללת תודעה שהכל ממנו יתברך, אל ששת ימי המעשה בהם אנו מצווים לפעול, אנו רוצים להמשיך מקדושת ותודעת השבת אל ימות החול. הוצאת האש היא המלאכה שמבטאת יותר מכל את מלאכתו של האדם ואת יכולתו לכבוש את הלילה החשוך ולהאיר אותו. ובמעבר משבת לששת ימי המעשה אנו מכריזים שגם יכולתנו לגלות האש היא ממנו יתברך, שהוא "בורא מאורי האש".

תפריט