הרחבות לפניני הלכה

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ח – איסור אכילה ועשיית מלאכה לפני הבדלה

ח,א – דין מי ששכח להבדיל בתפילה ואכל לפני הבדלה על הכוס

שכח להבדיל בתפילה, וגם אכל לפני הבדלה על הכוס – צריך לחזור להתפלל כדי לומר "אתה חוננתנו" (שו"ע רצד, א). והוסיף בבאו"ה 'צריך', שאם כבר הבדיל על הכוס, לדעת פמ"ג, שוב אינו צריך לחזור להתפלל, כיוון שכבר יצא ידי חובת הבדלה. ולדרך החיים חוזר להתפלל. ע"כ. וכיוון שהוא ספק לא יחזור להתפלל, וכ"כ בשש"כ נט, כב.

תפריט