ארכיון הקטגוריה: פרק יח – כותב מוחק וצובע

א – כתיבה ומחיקה

א,א – שתי אותיות ואות אחת משנה שבת קג, א: "הכותב שתי אותיות… בין משם אחד (אות אחת), בין משתי שמות (שתי אותיות), בין משתי סימניות, בכל לשון – חייב". כתב אות אחת, לדעת רוב הפוסקים, עבר באיסור תורה, אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה

ב – גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש

ב,א – ההפרש בין כתיבה קבועה לכתיבה זמנית – עט שבת בדרך כלל כאשר משתמשים ב'עט שבת', מעתיקים את החומר לכתב רגיל במוצאי שבת, כדי שיישמר למשך זמן רב. אמרו במשנה שבת קב, ב: "כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה

ג – מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב

ג,א – סגירה ופתיחה של ספר שיש אותיות על חודי דפיו אף שבהלכה שבספר הקדמתי דין עוגה, מצד סדר הסוגיה יש לברר תחילה את דין הספר שכתובות אותיות על חודי דפיו. לדעת הלבוש אסור לפותחו ואף יש בזה חשש חטאת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה

ד – כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל

ד,א – כתיבה במים האם נחשבת כתיבת ארעי כתב בשעה"צ שמ, כח, שמשמע מרש"י שמותר להרטיב אצבע במים ולכתוב על שולחן מפני שאין רישומה ניכר, וכ"כ רע"ב ור"ן, ודלא כתפארת ישראל. ומה שאסרו לכתוב בימי החורף על חלון זכוכית, מפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה

ה – מלאכת צובע

ה,א – כללים בצובע כדרך אגב למדנו ממלאכת 'צובע' שיש ליופי חשיבות, וכאשר מיפים דבר, עושים בו שינוי משמעותי, ועל כן צביעה נחשבת מלאכה. גם צובע על צבע ישן, חייב. ועיין בבאו"ה לג, ד, 'פסול', שעולה ממנו שאולי אם צבע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה

ו – מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט

ו,א – מעבד בנעליים אסור למשוח נעליים או סנדלים חדשים בשמן, שהואיל והם חדשים השמן מרכך את העור שלהם. אבל מותר לאדם לסוך רגלו במעט שמן ולאחר מכן להכניסה לסנדל חדש, מפני שבעת הסיכה לא נגע השמן בעור, ואין בשמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה פרק יח - כותב מוחק וצובע | כתיבת תגובה